1 E+4 m²

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

1 E+4 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10,000 ตารางเมตร (1 เฮกตาร์) ถึง 0.1 ตารางกิโลเมตร (10 เฮกตาร์)พื้นที่ขนาดน้อยกว่า 1 เฮกตาร์มหาพีระมิดแห่งกีซา ในประเทศอียิปต์ มีพื้นที่ฐาน 55,000 ตารางเมตร
จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ดในปารีส มีพื้นที่ 86,400 ตารางเมตร

ตัวอย่าง[แก้]พื้นที่ขนาดมากกว่า 10 เฮกตาร์อ้างอิง[แก้]