ข้ามไปเนื้อหา

1 E+1 m²

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรอบสีเขียวเข้มมุมซ้ายบนคือพื้นที่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวตรงกลางคือพื้นที่ขนาด 10 ถึง 100 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวอ่อนคือพื้นที่ขนาด 100 ถึง 1,000 ตารางเมตร, และกรอบสีเขียวอ่อนที่สุดคือพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตรพื้นที่เล็กกว่า 10 ตารางเมตรพื้นที่ระหว่าง 10 ถึง 100 ตารางเมตรพื้นที่ระหว่าง 100 ถึง 1,000 ตารางเมตรพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร
กรอบสีเขียวเข้มมุมซ้ายบนคือพื้นที่เล็กกว่า 10 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวตรงกลางคือพื้นที่ขนาด 10 ถึง 100 ตารางเมตร, กรอบสีเขียวอ่อนคือพื้นที่ขนาด 100 ถึง 1,000 ตารางเมตร, และกรอบสีเขียวอ่อนที่สุดคือพื้นที่ที่ใหญ่กว่า 1,000 ตารางเมตร

1 E+1 m² เป็นอันดับของขนาด ของสิ่งที่มีพื้นที่ระหว่าง 10 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตรพื้นที่ขนาดน้อยกว่า 10 ตารางเมตรตัวอย่าง[แก้]พื้นที่ขนาดมากกว่า 100 ตารางเมตรอ้างอิง[แก้]