ไทโอยูเรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไทโอยูเรีย
Thiourea.png
Thiourea-3D-vdW.png
ชื่อตาม IUPAC Thiourea
ชื่ออื่น Thiocarbamide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [62-56-6][CAS]
PubChem 2723790
UN number 2811
KEGG C14415
ChEBI 36946
RTECS number YU2800000
SMILES
 
InChI
 
ChemSpider ID 2005981
คุณสมบัติ
สูตรเคมี CH4N2S
มวลต่อหนึ่งโมล 76.12 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ white solid
ความหนาแน่น 1.405 g/ml
จุดหลอมเหลว

182 °C, 455 K, 360 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ 14.2 g/100ml (25°C)
ความอันตราย
MSDS External MSDS
การจำแนกของ EU Carc. Cat. 3
Repr. Cat. 3
Harmful (Xn)
Dangerous for the environment (N)
EU Index 612-082-00-0
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
0
 
R-phrases R22, R40, R51/53, R63
S-phrases (S2), S36/37, S61
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ไทโอยูเรีย (Thiourea; สูตรโครงสร้าง: SC(NH2)2) เป็นสารอินทรีย์ที่มีกำมะถันหรือออร์กาโนซัลเฟอร์ชนิดหนึ่ง โครงสร้างคล้ายกับยูเรีย ยกเว้นออกซิเจนอะตอมหนึ่งของยูเรียถูกแทนที่ด้วยกำมะถัน การออกฤทธิ์ของสารทั้งสองต่างกันมาก โดยไทโอยูเรียจะใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมี ไทโอยูเรียมักจะหมายถึงกลุ่มของสารเคมีที่มีโครงสร้างทั่วไปเป็น (R1R2N)(R3R4N)C=S ไทโอยูเรียมีความเกี่ยวข้องกับไทโอเอมีนเมื่อ เช่น RC(S)NR2, เมื่อ R เป็น หมู่เมทิล, หมู่เอทิล

โครงสร้างทั่วไปของไทโอยูเรีย

การใช้ประโยชน์[แก้]

ในทางการเกษตร ไทโอยูเรียจัดเป็นสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเมล็ดและเร่งการออกดอกและการแตกตาอ่อน เช่น เมื่อแช่ในในไทโอยูเรีย จะกระตุ้นการงอกของเมล็ดมะเขือเปราะ[1] และเมื่อยดูก[2]การฉีดพ่นสารละลายไทโอยูเรียทางใบช่วยให้ส้มโอออกดอกได้มากขึ้น[3] และกระตุ้นการแตกตาในเงาะโรงเรียน[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และ ภัญชนา มีแก้วกุญชร. 2536. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการงอกและผลผลิตของมะเขือเปราะ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31, 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
  2. ภูวดล บุตรรัตน์ และ อาคม วังเมือง. 2550. ผลของอุณหภูมิและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดที่มีต่อการเจริญของเอ็มบริโอและการงอกของเมล็ดพืชสกุลนีตั้ม. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 3. 28 -29 กรกฎาคม 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9 หน้า
  3. รุ่งนภา ทวนทอง และ วิจิตร วรรณชิต. 2551. ผลของสารพาโคลบิวทราโซลและไทโอยูเรียต่อการออกดอกและติดผลของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 39 (3) (พิเศษ), 74 - 77
  4. ศิราณี ศรีวิเชียร สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และสุรพล ฐิติธนากุล. 2551. ผลของสารไทโอยูเรียต่อการแตกตาของเงาะพันธุ์โรงเรียน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 39 (3), (พิเศษ), 69 -72

ดูเพิ่ม[แก้]

  • The Chemistry of double-bonded functional groups edited by S. Patai. pp 1355–1496. John Wiley & Sons. New York, NY, 1977. ISBN 0-471-92493-8.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]