โรงเรียนโชตินันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโชตินันต์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ CHOTINUN SCHOOL
คติพจน์ ศึกษาดี ความรู้เด่น เน้นคุณธรรม
ก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

โรงเรียนโชตินันต์ ตั้งอยู่เลขที่ 46/3 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ด้านหน้าติดถนนแสงชูโต ด้านหลังติดคลองชลประทาน และอยู่ในเขตชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ และแหล่งสร้างสรรค์งานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนโชตินันต์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ด้วยอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารก่อนวัยเรียน และอาคารของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่น ในปี พ.ศ. 2530 ทางโรงเรียนได้จัดขยายชั้นเรียนจากระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 2 ไร่ 1 งาน รวมเป็นที่ดินของโรงเรียน 6 ไร่ 3 งาน และอนุญาตให้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน และขออนุญาตเปิดใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ศึกษาดี ความรู้เด่น เน้นคุณธรรม" เป็นหลักในการร่วมจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนอย่างเต็มความสามารถ

ในปี พ.ศ. 2531 ทางโรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารโภชนาการ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ (COMPUTER) เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนโชตินันต์มาจากคำว่า โชติ หมายถึง ความรุ่งเรือง ความสว่าง อนันต์ หมายถึง ตลอดกาล ไม่สิ้นสุด เมื่อรวมกันเป็น โชตินันต์ จึงมีความหมายว่า ความรุ่งเรืองตลอดกาล หรือความสว่างโชติช่วงตลอดกาล ซึ่งความหมายของความรุ่งเรืองตลอดกาล หมายถึง ความรู้ทางการศึกษาที่ทางโรงเรียนเป็นผู้มอบให้แก่นักเรียนติดตัวไป ความรู้นี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของนักเรียนไปสู่สิ่งที่ดีงาม สู่ความเจริญรุ่งเรือง เป็นสมบัติติดตัวไปตลอดไม่มีการสูญหาย ไม่มีสิ้นสุด ผู้ตั้งชื่อโรงเรียนให้ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีรราม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราม ซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผู้ตั้งให้ อาคารเรียน หลังที่ 2 อาคารเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย

  • ชั้นที่ 1 เป็นห้องสมุด ห้องพละ ห้องศิลปะ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องการงานพื้นฐานอาชีพ ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องนาฏศิลป์
  • ชั้นที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพุทธศาสนา ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง
  • ชั้นที่ 3 เป็นห้องพักครู ห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง

โรงเรียนโชตินันต์ปิดกิจการเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554