โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
1 ถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ข้อมูล
อักษรย่อ ท.๑
ประเภท โรงเรียนท้องถิ่น
คติพจน์ สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความสามัคคีแห่งหมู่คณะทำให้เกิดสุข)
สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
ผู้ก่อตั้ง ท่านหลี เอ็งเสียง แซ่หลี
เพลง มาร์ชเอ็งเสียง
เว็บไซต์

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเทศบาล ๑ เอ็งเสียงสามัคคี ถือกำเนิดจากท่านหลี เอ็งเสียง แซ่หลี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 21 ไร่ 70 ตารางวา เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลนครศรีธรรมราช เมื่อ พุทธศักราช 2472 ซึ่งต่อมาได้ล้มเลิกไป

ในปีพุทธศักราช 2483 อาจารย์ประเสริฐ กาญจนดุลย์ นายอำเภอหาดใหญ่ และนายนวล บุญสนอง ศึกษาธิการ อำเภอหาดใหญ่ ได้จัดตั้งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลคอหงส์ 3 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโคกเสม็ดชุน และโรงเรียนนิพัทธิ์สงเคราะห์ ตามลำดับ ทุกครั้งที่เปลี่ยนชื่อจะต้องมีคำว่า "เอ็งเสียงสามัคคี" ต่อท้ายเสมอ เนื่องจากท่านหลี เอ็งเสียง แซ่หลี ไม่มีบุตรชายสืบสกุล ท่านได้กล่าวกับคณะครูว่า “โรงเรียนเปรียบเสมือนบุตรชายที่สืบสกุล” ดังนั้นในวันที่ 19 กันยายนของทุกปี โรงเรียนได้กำหนดให้เป็นวันกตัญญู เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเจ้าของที่ดินถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2506 โรงเรียนได้โอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไปสังกัดสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)" สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต่อมาปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ในช่วงชั้นที่ 3 คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ในสมัยนายไพร พัฒโน เป็นนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับช่วงชั้นที่ 4 คือ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ปรัชญาของโรงเรียน' สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี (ความสามัคคีแห่งหมู่คณะทำให้เกิดสุข)
  • สีประจำโรงเรียน สีฟ้าและสีขาว

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายแดง กาญจนบูรณ์ ผู้อำนวยการ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2483 – 30 กันยายน พ.ศ. 2491
2 นายพิชิต สุวรรณพานิชย์ ผู้อำนวยการ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494
3 นายมานัส ป. บุญสนอง ผู้อำนวยการ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530
4 นายเกียรติ เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 – 30 กันยายน พ.ศ. 2540
5 นายคล่อง ศรีวิรัตน์ ผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542
6 นางสาวสมพร วอแสวง ผู้อำนวยการ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
7 นายวิจิตร สารานพกุล ผู้อำนวยการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
8 นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการ 2562 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  • [1] เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]