โรงเรียนอรพินพิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอรพินพิทยา
ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ข้อมูล
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ "นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูเตเวทิตา"
ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี เน้นคุณภาพ มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานมวลชน
สถาปนา พ.ศ. 2532
ผู้ก่อตั้ง อรพิน ศรีบุญเรือง
เว็บไซต์

โรงเรียนอรพินพิทยา เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2532 โดยอาจารย์ อรพิน ศรีบุญเรือง เป็นเจ้าของ และผู้รับใบอนุญาต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป และเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ มีอาคารสถานที่ต่างๆที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย (อ้างอิง จากข้อมูลประวัติของโรงเรียนอรพินพิทยา)

การจัดการเรียนรู้[แก้]

โรงเรียนอรพินพิทยาได้เปิดสอนระดับเนอสเซอรี่ 2 ขวบ , ระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3 , ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 , ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษา มีจำนวนครูประมาณ 90 คนและนักเรียนทั้งหมด 1,700 คน มีอาจารย์ต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น ,ภาษาจีน ,ห้อง Sound lab ,สระว่ายน้ำที่ทันสมัย ,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ - อินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ (อ้างอิง จากข้อมูลของโรงเรียนอรพินพิทยา)

สระว่ายน้ำในโรงเรียน

ผลงานของโรงเรียน[แก้]

  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
  • โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
  • โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ
  • โรงเรียนที่มีโรงอาหารมาตรฐานระดับ "ดีมาก" กระทรวงสาธารณสุข 6 ปีซ้อน
  • โรงเรียนส่งเสริมการสอนจิตพิสัยดีเด่น
  • ผ่านการประเมินของ สมศ.
  • โรงเรียนรางวัลเสาเสมาธรรมจักร 2552

(อ้างอิง จากข้อมูลของโรงเรียนอรพินพิทยา)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]