ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
(สมุทรปราการ)
Bangyapeark School (B.P.S)
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.พ. (B.P.)
ประเภทประถมศึกษา
คำขวัญชาวบางหญ้าแพรกรักในระเบียบวินัย
(ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ)
สถาปนาวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2476
ผู้ก่อตั้งคุณเหลือ นนทวาทิตย์
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1011570030
ผู้อำนวยการไทย -
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
จำนวนนักเรียน809 คน
ห้องเรียน3 อาคาร 2 หอประชุม
พื้นที่4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา
สีสีน้ำตาล และ สีเหลือง
   
เพลงมาร์ชบางหญ้าแพรก (March B.P.)

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก (สมุทรปราการ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ทั้งนี้เป็นที่ดินโดยวัดบางหญ้าแพรก เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมีนายเหลือ นนทวาทิตย์ เป็นครูใหญ่คนแรก และในปี พ.ศ. 2511 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5-6

เกี่ยวกับโรงเรียน[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีข้าราชการครู 26คน ครูอัตราจ้าง 5 คน นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 667 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้าง ในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และงานธุรกิจอิสระ สภาพการคมนาคมใช้ถนนเทศบาลสำโรงใต้ 21 ซึ่งเชื่อมต่อจากถนนปู่เจ้าสมิงพราย และ สะพานภูมิพล 2 เชื่อมระหว่างตำบลทรงคนองกับตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 • อักษรย่อของโรงเรียน บ.พ.
 • สีประจำโรงเรียน น้ำตาล-เหลือง
 • พุทธพจน์ประจำโรงเรียน “สิกขากาโม ภวํ โหติ” ซึ่งแปลว่า “ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ”
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ”เพียรศึกษา มารยาทดี มีวินัย”
 • ปรัชญาโรงเรียน ”โรงเรียนทันสมัย สร้างวิสัยทัศน์ครู มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ”

ปัจจุบันมีครู 30 คน อัตราจ้าง 3 คน โดยมี - เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกเปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกเป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมุทรปราการ

เปิดทำการสอนตามรายวิชาดังนี้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
 • กิจกรรมชุมนุม
 • กิจกรรมการแนะแนว
กิจกรรมสำหรับผู้เรียน
 • กิจกรรมสานฝันเพื่อการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออก
 • กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการนอกห้องเรียน
 • เทศกาลต่างๆ เช่น งานวัดส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่,วันเด็กแห่งชาติ,วันไหว้ครู,วันสุนทรภู่,วันคริสต์มาส เป็นต้น

สภาพแแวดล้อม[แก้]

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประกอบด้วย

 • อาคารเรียน 3 อาคารเรียน ประกอบด้วย

อาคารที่ 1 แบบมาตรฐาน 2 ชั้น เปิดสอนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 1 และห้องเรียนวิชา ดนตรี แนะแนว นาฏศิลป์ ศิลปะ ห้องพยาบาล และห้องการงานอาชีพ

อาคารที่ 2 แบบมาตรฐาน 4 ชั้น เปิดสอนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 2 , 3 , 4 และห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศระดับต้น

ศิลปะ2 การงานอาชีพ2 และหอประชุมรุ่งโรจน์เทศมนตรี แผนกธุรการ แผนกงานบริหารงบประมาณ และแผนกวิชาการ

อาคารที่ 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์) แบบมาตรฐาน 4 ชั้น เปิดสอนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 5 , 6 และห้องเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์1 คอมพิวเตอร์2 ห้องสมุด แนะแนว พระพุทธศาสนา ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์2 และ และหอประชุมขนาดใหญ่"เฉลิมพระเกียรติ"

 • โรงอาหาร 1 หน่วย
 • หอประชุม 2 หน่วย โดยประกอบด้วย 1)หอประชุมขนาดเล็ก "รุ่งโรจน์เทศมนตรี" และหอประชุมขนาดใหญ่ "เฉลิมพระเกียรติ"
 • สนาม 3 หน่วย โดยประกอบด้วย สนามแข่งขันฟุตบอล,ฟุตซอล 1 สนาม สนามแชร์บอล 1 สนาม สนามเปตอง 1 สนาม
 • ห้องสุขา โดยประกอบด้วย ห้องสุขารวม สำหรับระดับประถมศึกษาปี่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 จำนวน 1 อาคาร 12 ห้อง และระดับประถมศึกษาปี่ที่ 5 , 6 (ชาย) จำนวน 1 อาคาร 4 ห้อง และระดับประถมศึกษาปี่ที่ 5 , 6 (หญิง) ใช้ห้องสุขาอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง
 • สวนหย่อม โดยประกอบด้วย 3 แห่ง ส่วนที่ 1 บริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ตามแนวอาคาร ส่วนที่ 2 บริเวณทางเข้าโรงเรียน ด้านตรงข้ามหอพระ และป้ายนิเทศ ส่วนที่ 3 บริเวณด้านข้างอาคาร 3 ด้านหน้าห้องสุขาชาย
 • จุดจอดรถ รองรับรถยนต์ประมาณ 20-50 คัน รถจักรยานยนต์ประมาณ 100-150 คัน

โครงการในอนาคต[แก้]

 • ทางโรงเรียนมีโครงการจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ 1 หน่วย ขนาด 2 ชั้น พร้อมที่จอดรถ

การเดินทาง[แก้]

เส้นทางสู่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก มี 2 เส้นทางคือ

 • เส้นทางจากถนนปู่เจ้าสมิงพราย เข้าสู่ซอยเทศบาลบางหญ้าแพรก 21
 • เส้นทางจากสะพานภูมิพล 2

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]