โรงเรียนมณีวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมณีวัฒนา
Maneewattana School
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ณ.น.
ประเภทโรงเรียนเอกชน โรงเรียนอนุบาลและประถมขนาดกลาง
คำขวัญใฝ่คุณธรรม มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1980)
ผู้อำนวยการนางสุทธิมาลย์ ใยมณี
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล - ประถมปลาย
สีม่วง ขาว
เพลงมาร์ชมณีวัฒนา
เว็บไซต์http://maneewattana.ac.th/

โรงเรียนมณีวัฒนา เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบันด้วยอุดมการณ์ของการทำงานในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพบริหารโดยอาจารย์ สมพล ใยมณี ผู้รับใบอนุญาตและ อาจารย์ สุทธิมาลย์ ใยมณี ผู้อำนวยการ ดำเนินการสอนโดยคณะครูผู้มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา โรงเรียนมณีวัฒนาได้รับการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาจาก สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน) รอบ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเขตบางแค แขวงหลักสอง จ.กรุงเทพมหานคร ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และขึ้นตรงกับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบัน โรงเรียนมณีวัฒนา มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา

โรงเรียนมณีวัฒนา จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 แต่เดิมโรงเรียนใช้ชื่อโรงเรียน "อนุบาลมณีวัฒนา"ผูรับใบอนุญาตท่านแรกคือ อาจารย์ละเมียด ใยมณี และมีอาจารย์สมพล ใยมณี เป็นผู้จัดการ มีอาจารย์สุทธิมาลย์ ใยมณีเป็นครูใหญ่ ต่อมาทางโรงเรียนได้ขอใบอนุญาตขยายประถมศึกษาในปีการศึกษา 2527 และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อ จากเดิมโรงเรียนอนุบาลมณีวัฒนามาเป็นโรงเรียนมณีวัฒนา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า "ม.ณ.น."

ต่อมาปี พ.ศ. 2540 อาจารย์ละเมียด ใยมณี ผู้รับใบอนุญาตได้ถึงแก่กรรม อาจารย์สมพล ใยมณีได้เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการคนปัจจุบัน และมีอาจารย์สุทธิมาลย์ ใยมณี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 2550

ในปีการศึกษา 2525 เดิมที่นั้นโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 24 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 ชั้น 1 อาคาร ซึ่งขณะนั้นเปิดสอนในระดับอนุบาล 1 - 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้ขยายเปิดสอนในระดับอนุบาล 3 - ระดับประถมศึกษา และได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ 20 ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียนขณะนั้น 3 ไร่ 44 ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเป็น อาคาร 2 ชั้น 1 อาคาร ชั้นเดียว 1 อาคาร และอาคาร 4 ชั้นอีก 2 อาคาร

โรงเรีย นมณีวัฒนาได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ทางโรงเรียนจึงได้ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา และสร้างอาคาร5 ชั้น ขึ้น อีก 1 อาคาร ใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง สำหรับใช้เป็นที่จัดประชุมและทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมซึ่งอาคารทั้ง 2 แห่งนี้ได้สร้างเสร็จและเข้าไปใช้ เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาล 2 ชั้น ด้านหน้า (อาคาร 1 ห้องธุรการ ) และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 5 ชั้น ขึ้นมาแทน

อาคารสำคัญในโรงเรียน[แก้]

  • อาคารละเมียดอุปถัมภ์
  • อาคารห้องธุรการ
  • อาคารใหม่ 5 ชั้น หน้าโรงเรียน
  • อาคารม่วง - ขาว

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]