โรงเรียนบรรจงรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนบรรจงรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่ที่ 77 ซอยเอกทศ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติ[แก้]

ชื่อของโรงเรียนได้จากผู้ให้กำเนิดโรงเรียน คือ นางบรรจง สุวรรณรัตน์ ตัวอาคารเรียนที่สร้างเป็นครั้งแรกจำลองแบบมาจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ กรุงเทพฯ เปิดสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 ชั้นอนุบาล 1-2 โดยมีนางสาววิมล สุวรรณรัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ มีนักเรียน 130 คน ครู 6 คน ปีการศึกษา 2508 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจการมาเป็นโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษาใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบรรจงรัตน์" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา โดยเปิดชั้นประถมศึกษาเพิ่มขึ้นปีละชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • ปีการศึกษา 2509 สร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้น 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว 44 เมตร จำนวน 12 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2511 สร้างอาคารเรียนต่อเติมตามแนวเดียวกันอีก 8 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2513 สร้างอาคารหอพักขึ้น 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว 27 เมตร
 • ปีการศึกษา 2514 เป็นปีแรกที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับประถมศึกษาครบชั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่นแรกสอบได้ยกชั้น และได้คะแนนยอดเยี่ยมของจังหวัดลพบุรี
 • ปีการศึกษา 2516 สร้างโรงอาหารและโรงครัว โดยมีห้องสมุดอยู่ชั้นบน
 • ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมของจังหวัดลพบุรี ในโครงการวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมสามัญศึกษา
 • ปีการศึกษา 2518 ได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่ามาตรฐานของโรงเรียนรัฐบาล
 • ปีการศึกษา 2521 สร้างอาคารชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ตามแบบ 505 ของกรมสามัญศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน และมีห้องประชุมขนาด 8.5 x 36.00 เมตร อยู่ชั้นล่างของอาคาร
 • ปีการศึกษา 2525 รื้ออาคารอนุบาลที่สร้างครั้งแรกออก สร้างอาคารอนุบาลใหม่ เป็นอาคารตึก 2 ชั้น ใช้เป็นอาคารอำนวยการและห้องเรียนชั้นอนุบาลขนาด 7.00 x 9.00 เมตร จำนวน 16 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2526 ส่งนักเรียนเข้าสอบชิงทุนพระราชทานเป็นปีแรก เด็กหญิงวรารัตน์ อิทธิวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 ได้รับทุนรางวัลพระราชทาน
 • ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ (รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ส่งนักเรียนเข้าสอบชิงทุนพระราชทาน เด็กหญิงกนกพรรณ เสลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับทุนรางวัลพระราชทานของเขตการศึกษา 6

 • ปีการศึกษา 2528 ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาท เด็กชายปรัชญา ฉิมเล็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับโล่รางวัลที่ 1 "เนื่องในการประกวดมารยาทเยาวชนในสถานศึกษาในระดับจังหวัด” จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ปีการศึกษา 2529 สร้างอาคารหอประชุมตามแบบ 005/27 ของกรมสามัญศึกษา ขนาด 21 x 40 เมตร ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ขยายเนื้อที่บริเวณโรงเรียนด้านทิศเหนือ 1 ไร่ ปรับปรุงบ้านพักชั้นเดียว 3 หลัง ให้เป็นที่เรียนของนักเรียนเตรียมอนุบาล หลังละ 1 ห้องเรียน

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ จากกรมการศาสนา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]