โรงเรียนบรรจงรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนบรรจงรัตน์
Banjongrat School
ไฟล์:Banjongrat-logo.png
คุณธรรม นำวิชาการ
77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banjongrat School
อักษรย่อ บ.ร., B.R.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สถาปนา 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
ผู้อำนวยการ นางวาม ดุลยากร
ผู้รับใบอนุญาต นางวิมล ดุลยากร
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี      เขียว      ขาว
เว็บไซต์

โรงเรียนบรรจงรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ตั้งอยู่ที่ 77 ซอยเอกทศ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อัตลักษณ์ : รักเรียน รักเรียนรู้

เอกลักษณ์ : เรียบร้อย น่ารัก

ประวัติ[แก้]

ชื่อของโรงเรียนได้จากผู้ให้กำเนิดโรงเรียน คือ นางบรรจง สุวรรณรัตน์ ตัวอาคารเรียนที่สร้างเป็นครั้งแรกจำลองแบบมาจากโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ กรุงเทพฯ เปิดสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2507 ชั้นอนุบาล 1-2 โดยมีนางสาววิมล สุวรรณรัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ มีนักเรียน 130 คน ครู 6 คน ปีการศึกษา 2508 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกิจการมาเป็นโรงเรียนราษฎร์ระดับประถมศึกษาใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบรรจงรัตน์" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา โดยเปิดชั้นประถมศึกษาเพิ่มขึ้นปีละชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • ปีการศึกษา 2509 สร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้น 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว 44 เมตร จำนวน 12 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2511 สร้างอาคารเรียนต่อเติมตามแนวเดียวกันอีก 8 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2513 สร้างอาคารหอพักขึ้น 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยาว 27 เมตร
 • ปีการศึกษา 2514 เป็นปีแรกที่โรงเรียนมีนักเรียนระดับประถมศึกษาครบชั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รุ่นแรกสอบได้ยกชั้น และได้คะแนนยอดเยี่ยมของจังหวัดลพบุรี
 • ปีการศึกษา 2516 สร้างโรงอาหารและโรงครัว โดยมีห้องสมุดอยู่ชั้นบน
 • ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมของจังหวัดลพบุรี ในโครงการวิจัยประสิทธิภาพโรงเรียนประถมศึกษา ของกรมสามัญศึกษา
 • ปีการศึกษา 2518 ได้รับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเท่ามาตรฐานของโรงเรียนรัฐบาล
 • ปีการศึกษา 2521 สร้างอาคารชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ตามแบบ 505 ของกรมสามัญศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน และมีห้องประชุมขนาด 8.5 x 36.00 เมตร อยู่ชั้นล่างของอาคาร
 • ปีการศึกษา 2525 รื้ออาคารอนุบาลที่สร้างครั้งแรกออก สร้างอาคารอนุบาลใหม่ เป็นอาคารตึก 2 ชั้น ใช้เป็นอาคารอำนวยการและห้องเรียนชั้นอนุบาลขนาด 7.00 x 9.00 เมตร จำนวน 16 ห้องเรียน
 • ปีการศึกษา 2526 ส่งนักเรียนเข้าสอบชิงทุนพระราชทานเป็นปีแรก เด็กหญิงวรารัตน์ อิทธิวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2 ได้รับทุนรางวัลพระราชทาน
 • ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ (รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ส่งนักเรียนเข้าสอบชิงทุนพระราชทาน เด็กหญิงกนกพรรณ เสลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับทุนรางวัลพระราชทานของเขตการศึกษา 6

 • ปีการศึกษา 2528 ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาท เด็กชายปรัชญา ฉิมเล็ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับโล่รางวัลที่ 1 "เนื่องในการประกวดมารยาทเยาวชนในสถานศึกษาในระดับจังหวัด” จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ปีการศึกษา 2529 สร้างอาคารหอประชุมตามแบบ 005/27 ของกรมสามัญศึกษา ขนาด 21 x 40 เมตร ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ขยายเนื้อที่บริเวณโรงเรียนด้านทิศเหนือ 1 ไร่ ปรับปรุงบ้านพักชั้นเดียว 3 หลัง ให้เป็นที่เรียนของนักเรียนเตรียมอนุบาล หลังละ 1 ห้องเรียน

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ จากกรมการศาสนา

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

 • รูปกระต่าย หมายถึง ปีนักษัตรผู้ก่อตั้งโรงเรียน
 • ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรม นำวิชาการ
 • ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรม นำวิชาการ
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า
 • สีประจำสถาบัน เขียว - ขาว

บุคลากรดีเด่น[แก้]

ลำดับ รางวัล หน่วยงาน
1 นายศักดิ์ชัย กล่ำนาค และนางนงนภัส แก้วมาเมือง ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
2 นางวัชรี แสวงเจริญ นางนฤมล สวนพันธ์และว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง ได้รับรางวัลครูสอนดีและรับทุนรางวัลคนละ 10,000 บาท เทศบาลเมืองลพบุรี
3 นางนฤมล สวนพันธ์และนางอภิญลักษณ์ พุกอิ่ม ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
4 นายยุทธศักดิ์ ดิษเจริญ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
5 นางอรุณศรี ยาคำ ได้รับโล่ครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
6 นายศราวุธ แสวงเจริญ ได้รับโล่ครูดีเด่นของชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
7 นางสาวสงกรานต์ กันอุปัทว์ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นของศูนย์ลวะปุระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
8 นางรสริน ช้อยแสง ได้รับเกียรติบัตรผู้ช่วยผู้อำนวยดีเด่นของศูนย์ลวะปุระ ประจำปี 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ความภาคภูมิใจของสถานศึกษา[แก้]

 • เด็กหญิงนันทิพร สงวนวงษ์ เด็กหญิงนาตาชา มหิเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ
 • เด็กหญิงณภัทร วงษ์พะยอม ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันเล่านิทานประเภทออทิสติก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60
 • เด็กชายปฏิพัฒน์ พิณศรี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการประกวดคัดลายมือ ประเภทพิการบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60
 • เด็กหญิงฟ้าใหม่ อินทรพล ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากการประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เด็กหญิงวรัชยา สาราทิศ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดบรรยายนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2554
 • เด็กหญิงวนัชพร เตชะวัฒนวรรณา เด็กหญิงสิริวรรณ ภู่พลายงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555
 • เด็กหญิงภูริชญา แย้มอำพล ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 7 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “ผู้ประพฤติธรรม นำมาซึ่งความสามัคคี”
 • เด็กหญิงณัฏฐินิชา เดชสนธิ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด”

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]