โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
31 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dowroongwittaya School
อักษรย่อ ด.ร.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (66 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต
รหัส 1183100002
เพลง มาร์ชดาวรุ่ง, For Dowroong
เว็บไซต์

โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ณ บ้านเลขที่ 31 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ 40 ไร่ โดยมี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประมุขมิสซังราชบุรีในขณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาต จากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น โดยมอบให้บาทหลวงคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ(Stigmatine Fathers) เป็นผู้ดำเนินกิจการ ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) - รัฐบาลโดยมีกรมโลหกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เป็นผู้ถือที่ดินโฉนดเลขที่ 111 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา แทนรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้ขายทอดตลาดให้ บริษัทอนุภาษและบุตรจำกัด
 • พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) - บริษัทอนุภาษและบุตรจำกัด ได้ขายที่ดินให้ นายสงวน สิทธิอำนวย เพื่อให้นายปีเตอร์ สิทธิอำนวย ผู้เป็นบุตร ก่อตั้งสถานศึกษา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคณะบาทหลลวงมิสซังโรมันคาทอลิกก็มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเช่นกัน นายปีเตอร์ จึงได้มอบหมายให้ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ให้นายปีเตอร์เป็นเจ้าของโรงเรียนในนาม และมีนายประสงค์ ประทีป ณ ถลาง เป็นครูใหญ่ เปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนชาย
 • พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) - นายปีเตอร์ สิทธิอำนวย ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 111 ให้ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต และในปีเดียวกัน ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 113 และ 114 รวม 2 แปลง ซึ่งติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 111 ที่มีอยู่ก่อนแล้ว รวมมีที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 39 ไร่เศษ
 • พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) - นายปีเตอร์ สิทธิอำนวย ได้โอนกิจการทั้งหมดให้ ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต เป็นเจ้าของโรงเรียน ในนามมูลนิธิฯ ในปีนี้เองได้เริ่มรื้อถอนอาคารเรียนไม้จำนวน 2 หลัง แล้วก่อสร้างตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 • พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960) - กระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยะฐานะโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล
 • พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) - คณะศิษย์เก่าฯ นำโดย นายพรหมินทร์ หงษ์บุตร (เบ่งอู่ อิทธิศักดิ์) ได้ขอยื่นเรื่องจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ต่อทางราชการ และได้รับอนุญาตจดทะเบียน ณ หอทะเบียนภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
 • พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) - โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่การได้รับความช่วยเหลือจากคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ มาช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน ระบบการบริหารงาน งานวิชาการ กิจการนักเรียน อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

มนุษย์มีความต้องการอย่างไม่หยุดหย่อน ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นอยู่ในสังคมรอบข้าง เพราะฉะนั้นในการให้การศึกษาอบรมจึงควรเน้นให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจึงจะสามารถพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งสรุปไว้เป็นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาว่า พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมพร้อมมูล เกื้อกูลชุมชน

คติพจน์[แก้]

ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเครื่องหมายประจำโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ได้แก่

 • ดาวดวงเดียว หมายถึง พระแม่มารีอาซึ่งเป็นดาวประจำรุ่ง
 • พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงเชื่อมั่น
 • ดาวห้าดวง หมายถึง รอยแผลศักดิ์สิทธ์ทั้งห้าของพระเยซู
 • ดอกลิลลี่ หมายถึง พระแม่มารีอาและนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์
 • พื้นสีแดง หมายถึง ความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว
 • โล่ ปีกธงชาติ หมายถึง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • น้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงเชื่อมั่น
 • ขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นหางนกยูง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]