โรงเรียนการไปรษณีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนการไปรษณีย์
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูล
อักษรย่อ คปท.
ประเภท สถาบันวิชาชีพเฉพาะ
คติพจน์ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย
และสำนึกในการให้บริการที่ดี
สถาปนา 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432
เพลง มาร์ชไปรษณีย์
สังกัดการศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะ โดยในอดีตนั้นตั้งอยู่ที่ไปรษณียาคาร ต่อมาได้มีการย้ายสถานที่หลายครั้ง จนกระทั่งย้ายมาอยู่ข้างศูนย์ฝึกอบรม หลังที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ในปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนการไปรษณีย์ หรือในชื่อเดิมในช่วงก่อตั้งว่า โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้สถาปนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ที่ต้องการให้มีการผลิตบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากทรงเล็งเห็นความสำคัญของการไปรษณีย์โทรเลขซึ่งมีการเติบโตมากขึ้นในขณะนั้น จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภารุพันธุวงศ์วรเดช หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นพระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๔) กับพระเทพศิรินทรามาตย์ร่วมพระอุทรเดี่ยวกันกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านสถาปนาโรงเรียนไปรษณีย์โทรเลขขึ้น เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2432 ประวัติและวิวัฒนาการ โรงเรียนการไปรษณีย์ และโทรคมนาคม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ทรงดำริให้จัดตั้ง โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข ขึ้นแต่ไม่มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ได้ย้ายที่เรียนไปตามที่ต่างๆหลายแห่ง เช่นช่วง พ.ศ. 2487 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสมเด็จ

พ.ศ. 2487 เรียนที่แพร่งนราโดยการเช่าอาคารของวังกรมพระนราธิปพงศ์ประพันธ์

พ.ศ. 2496 ปรับปรุงสถานที่ตึกไปรษณียาคาร 1 ทีวัดเลียบ(ใช้อาคารเดียวกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ป.ณ.) เป็นที่ตั้งโรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข

พ.ศ. 2506 โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข มีสถานที่เรียนเป็นสัดส่วน สร้างอาคารเรียน ที่ซอยสายลม ถนน พหลโยธิน เมื่อ จัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แยกฝ่าย ปฏิบัติการออกไป ฝ่ายบริหารความถี่วิทยุ สำนักงานเลขานุการกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ไปใช้ ตึกที่ทำการกรมไปรษณีย์โทรเลข และต่อมาทุบตึกทิ้ง สร้างเป็นตึก กทช.ในปัจจุบันนี้ ตั้งอยู่ซอยสายลม เยื้องๆ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ถนนพหลโยธิน ปัจจุบันนี้ เป็นที่ตั้ง กทช.

พ.ศ. 2522 ย้ายโรงเรียนไป อยู่ที่ทุ่งหลักสี่ จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2532 กล่าวว่าสถาบันการเรียนการสอนวิชาชีพ หรืออาชีวศึกษา ถือกำเนิด เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 108(พ.ศ. 2432)

พ.ศ. 2550 รับผู้หญิงมาเรียนปีแรก รับสมัคร ม.6 แต่ 90 เปอร์เซนต์ จบปริญญามา เมื่อจบออมาแล้วได้รับการบรรจุเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ

หลักสูตร[แก้]

สำหรับหลักสูตรของโรงเรียนการไปรษณีย์นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2555(รุ่นที่ 68) ได้มีการแบ่งหลักสูตรการเรียนเป็นการเรียนภาคปกติ และภาคปฏิบัติ

เครื่องแบบ[แก้]

รุ่น 68 (พ.ศ. 2555)[แก้]

ในปี 2555 ได้ประกาศรับสมัคร มีผู้สมัครทั้งหมด 6292 คน และผ่านการสอบคัดเลือก 88 คน โควตาสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 คน และนักเรียนจาก สปป.ลาว 2 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน

นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายกในปลายเดือนกันยายน
อ้างอิง[แก้]