โทรเลขไฟฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โทรเลขแบบมอร์ส

โทรเลขไฟฟ้าเป็นโทรเลขซึ่งใช้สัญญาณไฟฟ้า โดยปกติถ่ายทอดผ่านสายโทรคมนาคมหรือวิทยุ โทรเลขแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับการส่งสารข้อความเข้ารหัสมนุษย์ถึงมนุษย์

โทรเลขไฟฟ้า หรือที่มักเรียกเพียง "โทรเลข" เข้าแทนที่ระบบโทรเลขสายส่งสัญญาณ ดังนั้น จึงเป็นรูปแบบการโทรคมนาคมด้วยไฟฟ้าแบบแรกของโลก อีกหลายทศวรรษให้หลังการประดิษฐ์คิดค้น เครือข่ายโทรเลขไฟฟ้าให้ผู้คนและธุรกิจแทบจะส่งข้อความทันด่วนข้ามทวีปและมหาสมุทรได้ โดยมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง