รหัสคิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

[1]รหัสคิว (Q Code) หมายถึง กลุ่มของตัวหนังสือ 3 ตัวที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Q ซึ่งได้คิดค้นขึ้นสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยรหัสมอร์ส เพื่อลดระยะเวลาในการรับ-ส่ง ให้สั้นลง ซึ่งต่อมาได้นำมาปรับใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และยังคงใช้มาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการสื่อสารจะพัฒนามาจนสามารถส่งเสียงพูดได้แล้วก็ตาม และเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนระหว่างรหัสคิว กับสัญญาณเรียกขาน โดยมากมักไม่กำหนดสัญญาณเรียกขานที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Q

การพัฒนา Q Code ในยุคเริ่มแรก[แก้]

แรกเริ่มนั้นมีการคิดค้น Q Code ขึ้นในราวปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) โดยรัฐบาลประเทศอังกฤษ โดยนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือเดินสมุทรกับยามฝั่ง เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่วิทยุประจำเรือที่ใช้ภาษาพูดต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันอย่างเข้าใจได้ง่าย ซึ่งต่อมาได้มีการนำมาปรับใช้ให้เป็นสากลทั่วโลก Q Code แรกเริ่มนั้นปรากฏอยู่ใน รายการคำย่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุจำนวน 45 ตัวด้วยกัน ซึ่งต่อมาได้มีการบรรจุคำย่อเหล่านี้เข้าในการประชุมสมาพันธ์วิทยุนานาชาติครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) และมีผลใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) Q Code ในช่วง QAA - QNZ กำหนดให้ใช้สำหรับกิจการวิทยุการบิน ช่วง QOA - QOZ กำหนดให้ใช้สำหรับกิจการวิทยุเดินเรือ และช่วง QRA - QUZ ให้ใช้สำหรับกิจการอื่นๆ

Q Code คำถาม คำตอบ
ตารางแสดง Q codes 12 ตัวแรกที่กำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2455 ในการประชุมสมาพันธ์วิทยุนานาชาติครั้งที่ 3
QRA What ship or coast station is that? This is ____.
QRB What is your distance? My distance is ____.
QRC What is your true bearing? My true bearing is ____ degrees.
QRD Where are you bound for? I am bound for ____.
QRF Where are you bound from? I am bound from ____.
QRG What line do you belong to? I belong to the ____ Line.
QRH What is your wave length in meters? My wave length is ____ meters.
QRJ How many words have you to send? I have ____ words to send.
QRK How do you receive me? I am receiving well.
QRL Are you receiving badly? Shall I send 20 ...-. for adjustment? I am receiving badly. Send 20 ...-. for adjustment.
QRM Are you being interfered with? I am being interfered with.
QRN Are the atmospherics strong? Atmospherics are very strong.

การนำ Q Code มาใช้[แก้]

Q Code ในกิจการวิทยุสมัครเล่น[แก้]

Q Code ความหมายที่ระบุใน ITU ความหมาย
อนุโลม
คำถาม คำตอบ
QRA สถานีของท่านชื่ออะไร สถานีของข้าพเจ้าชื่อ ____
QRB ท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเป็นระยะประมาณเท่าใด สถานีของเราทั้งสองอยู่ห่างประมาณ____ กม.
QRD ท่านมุ่งไปที่ใดและมาจากที่ใด ข้าพเจ้ามุ่งหน้าไปที่____
โดยมาจากที่ _____
QRE ท่านจะใช้เวลานานประมาณเท่าใด จึงจะถึงที่____(สถานที่) เวลาที่ข้าพเจ้าประมาณว่าจะถึง_____(สถานที่)คือ___ชั่วโมง
QRF ท่านกำลังเดินทางกลับไปที่____(สถานี)หรือ ข้าพเจ้ากำลังเดินทางกลับไปที่____(สถานที่)
QRG ท่านจะบอกความถี่ที่แน่นอนของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ความถี่ที่แน่นอนของท่าน____ KHz(หรือ MHz)
QRH ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ความถี่ของท่านเปลี่ยนแปลง(ไม่คงที่)
QRK ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ดีเพียงใด ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้____

1 - ไม่ได้เลย
2 - ไม่ค่อยดี (รับข้อความแทบไม่ได้เลย หรือรับได้เพียงบางคำ)
3 - พอใช้ (รับข้อความได้ แต่ด้วยความลำบากมาก)
4 - ดี (รับข้อความได้สบายหรือรับข้อความได้เกือบจะไม่ลำบากเลย

5 - ดีเยี่ยม (รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
QRM ท่านกำลังถูกสัญญาณรบกวนหรือ ข้าพเจ้ากำลังถูกสัญญาณรบกวนในระดับ___

1 - ไม่ถูกรบกวน
2 - เล็กน้อย
3 - ปานกลาง
4 - ค่อนข้างรุนแรง
5 - รุนแรง

การรบกวนจากสถานีอื่น
QRN ท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือ ข้าพเจ้าถูกประจุไฟฟ้าในบรรยากาศรบกวนในระดับ___

1 - ไม่ถูกรบกวน
2 - เล็กน้อย
3 - ปานกลาง
4 - ค่อนข้างรุนแรง
5 - รุนแรง

การรบกวนเนื่องจากประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ
QRO จะให้ข้าพเจ้าเพิ่มกำลังส่งหรือ เพิ่มกำลังส่งขึ้นอีก กำลังส่งสูง
QRP จะให้ข้าพเจ้าลดกำลังส่งหรือ ลดกำลังส่งลง กำลังส่งต่ำ
QRQ จะให้ข้าพเจ้าส่งเร็วขึ้นหรือไม่ ส่งให้เร็วขึ้น (___คำต่อนาที)
QRS จะให้ข้าพเจ้าส่งช้าลงหรือไม่ ส่งให้ช้าลง (___คำต่อนาที)
QRT จะให้ข้าพเจ้าหยุดส่งหรือ หยุดส่ง ปิดสถานี (ปิดเครื่อง)
QRU ท่านมีข้อความอะไรสำหรับข้าพเจ้าบ้าง ข้าพเจ้าไม่มีข้อความอะไรสำหรับท่านแล้ว หมดข้อความ
QRV ท่านพร้อมที่จะติดต่อแล้วหรือยัง ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
QRX เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีกเวลา____
(ที่ความถี่____KHz
หรือ____MHz)
หยุดการติดต่อชั่วคราว
QRZ ใครเรียกข้าพเจ้า สถานี (ชื่อ____) กำลังเรียกท่าน (ที่ความถี่____KHz หรือ MHz)
QSA ความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร ความแรงสัญญาณของท่านอยู่ในระดับ

1 - อ่อนมากจนรับสัญญาณไม่ค่อยได้
2 - อ่อน
3 - แรงพอใช้ได้
4 - แรงดี
5 - แรงมาก

QSB สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือ สัญญาณของท่านจางหาย การจางหายของสัญญาณ
QSL ท่านจะตอบรับ (ยืนยัน) ว่าได้รับข่าวสารไว้ได้แล้วหรือไม่ ข้าพเจ้าตอบรับ (ยืนยัน) ว่าได้รับข่าวสารไว้แล้ว 1.รับทราบข้อความแล้ว
2.ยืนยันการติดต่อ
QSM จะให้ข้าพเจ้าทวนซ้ำข้อความโทรเลขที่ส่งไปให้ท่านแล้วหรือไม่ ทวนซ้ำข้อความโทรเลขที่ท่านส่งให้ข้าพเจ้ามาแล้ว ทวนซ้ำข้อความ
QSO ท่านติดต่อกับ (ชื่อสถานี)____ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอด)หรือไม่ ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี)____ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอดผ่าน____) การสนทนาผ่านทางวิทยุ
QSP ท่านจะช่วยถ่ายทอดข้อความไปยัง (ชื่อสถานี)____โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ ข้าพเจ้าจะช่วยถ่ายทอดข้อความไปยัง (ชื่อสถานี)____โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม การถ่ายทอดข้อความ
QSY จะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นหรือ ขอให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น (หรือที่ความถี่____KHz หรือ MHz) 1.เปลี่ยนความถี่ไป____
2.การเปลี่ยนความถี่ไปความถี่อื่น
QTE ทิศทาง (แบริ่ง) ที่แท้จริงของข้าพเจ้าจากสถานีของท่านเป็นเท่าใด ทิศทาง (แบริ่ง) ที่แท้จริงของท่านจากสถานีของข้าพเจ้าคือ____องศา ถามทิศทาง
QTH ตำแหน่งของสถานีของท่านอยู่ที่ละติจูดและลองติจูดเท่าใด (หรือใช้วิธีแสดงตำแหน่งอย่างอื่น) ตำแหน่งของสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่ละติดจูด____ลองติจูด____(หรือใช้วิธีแสดงตำแหน่งอย่างอื่น) ตำแหน่งที่อยู่
QTR เวลาที่ถูกต้องเป็นเท่าใด เวลาที่ถูกต้องคือ____

อ้างอิง[แก้]