รหัสคิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

[1]รหัสคิว (Q Code) หมายถึง กลุ่มของตัวหนังสือ 3 ตัวที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Q ซึ่งได้คิดค้นขึ้นสำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยรหัสมอร์ส เพื่อลดระยะเวลาในการรับ-ส่ง ให้สั้นลง ซึ่งต่อมาได้นำมาปรับใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และยังคงใช้มาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าการสื่อสารจะพัฒนามาจนสามารถส่งเสียงพูดได้แล้วก็ตาม และเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนระหว่างรหัสคิว กับสัญญาณเรียกขาน โดยมากมักไม่กำหนดสัญญาณเรียกขานที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Q

การพัฒนา Q Code ในยุคเริ่มแรก[แก้]

แรกเริ่มนั้นมีการคิดค้น Q Code ขึ้นในราวปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) โดยรัฐบาลประเทศอังกฤษ โดยนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือเดินสมุทรกับยามฝั่ง เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่วิทยุประจำเรือที่ใช้ภาษาพูดต่างกันสามารถติดต่อสื่อสารด้วยกันอย่างเข้าใจได้ง่าย ซึ่งต่อมาได้มีการนำมาปรับใช้ให้เป็นสากลทั่วโลก Q Code แรกเริ่มนั้นปรากฏอยู่ใน รายการคำย่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุจำนวน 45 ตัวด้วยกัน ซึ่งต่อมาได้มีการบรรจุคำย่อเหล่านี้เข้าในการประชุมสมาพันธ์วิทยุนานาชาติครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) และมีผลใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) Q Code ในช่วง QAA - QNZ กำหนดให้ใช้สำหรับกิจการวิทยุการบิน ช่วง QOA - QOZ กำหนดให้ใช้สำหรับกิจการวิทยุเดินเรือ และช่วง QRA - QUZ ให้ใช้สำหรับกิจการอื่นๆ

Q Codeคำถามคำตอบ
ตารางแสดง Q codes 12 ตัวแรกที่กำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2455 ในการประชุมสมาพันธ์วิทยุนานาชาติครั้งที่ 3
QRAWhat ship or coast station is that?This is ____.
QRBWhat is your distance?My distance is ____.
QRCWhat is your true bearing?My true bearing is ____ degrees.
QRDWhere are you bound for?I am bound for ____.
QRFWhere are you bound from?I am bound from ____.
QRGWhat line do you belong to?I belong to the ____ Line.
QRH What is your wave length in meters? My wave length is ____ meters.
QRJ How many words have you to send? I have ____ words to send.
QRK How do you receive me? I am receiving well.
QRL Are you receiving badly? Shall I send 20 ...-. for adjustment? I am receiving badly. Send 20 ...-. for adjustment.
QRM Are you being interfered with? I am being interfered with.
QRN Are the atmospherics strong? Atmospherics are very strong.

การนำ Q Code มาใช้[แก้]

Q Code ในกิจการวิทยุสมัครเล่น[แก้]

Q Codeความหมายที่ระบุใน ITUความหมาย
อนุโลม
คำถามคำตอบ
QRAสถานีของท่านชื่ออะไรสถานีของข้าพเจ้าชื่อ ____
QRBท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเป็นระยะประมาณเท่าใดสถานีของเราทั้งสองอยู่ห่างประมาณ____ กม.
QRDท่านมุ่งไปที่ใดและมาจากที่ใดข้าพเจ้ามุ่งหน้าไปที่____
โดยมาจากที่ _____
QREท่านจะใช้เวลานานประมาณเท่าใด จึงจะถึงที่____(สถานที่)เวลาที่ข้าพเจ้าประมาณว่าจะถึง_____(สถานที่)คือ___ชั่วโมง
QRFท่านกำลังเดินทางกลับไปที่____(สถานี)หรือข้าพเจ้ากำลังเดินทางกลับไปที่____(สถานที่)
QRGท่านจะบอกความถี่ที่แน่นอนของข้าพเจ้าได้หรือไม่ความถี่ที่แน่นอนของท่าน____ KHz(หรือ MHz)
QRHความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ความถี่ของท่านเปลี่ยนแปลง(ไม่คงที่)
QRKท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ดีเพียงใดข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้____

1 - ไม่ได้เลย
2 - ไม่ค่อยดี (รับข้อความแทบไม่ได้เลย หรือรับได้เพียงบางคำ)
3 - พอใช้ (รับข้อความได้ แต่ด้วยความลำบากมาก)
4 - ดี (รับข้อความได้สบายหรือรับข้อความได้เกือบจะไม่ลำบากเลย

5 - ดีเยี่ยม (รับข้อความได้สมบูรณ์ยิ่ง)
QRMท่านกำลังถูกสัญญาณรบกวนหรือข้าพเจ้ากำลังถูกสัญญาณรบกวนในระดับ___

1 - ไม่ถูกรบกวน
2 - เล็กน้อย
3 - ปานกลาง
4 - ค่อนข้างรุนแรง
5 - รุนแรง

การรบกวนจากสถานีอื่น
QRNท่านถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศหรือข้าพเจ้าถูกประจุไฟฟ้าในบรรยากาศรบกวนในระดับ___

1 - ไม่ถูกรบกวน
2 - เล็กน้อย
3 - ปานกลาง
4 - ค่อนข้างรุนแรง
5 - รุนแรง

การรบกวนเนื่องจากประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ
QROจะให้ข้าพเจ้าเพิ่มกำลังส่งหรือเพิ่มกำลังส่งขึ้นอีกกำลังส่งสูง
QRPจะให้ข้าพเจ้าลดกำลังส่งหรือลดกำลังส่งลงกำลังส่งต่ำ
QRQจะให้ข้าพเจ้าส่งเร็วขึ้นหรือไม่ส่งให้เร็วขึ้น (___คำต่อนาที)
QRSจะให้ข้าพเจ้าส่งช้าลงหรือไม่ส่งให้ช้าลง (___คำต่อนาที)
QRTจะให้ข้าพเจ้าหยุดส่งหรือหยุดส่งปิดสถานี (ปิดเครื่อง)
QRUท่านมีข้อความอะไรสำหรับข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าไม่มีข้อความอะไรสำหรับท่านแล้วหมดข้อความ
QRVท่านพร้อมที่จะติดต่อแล้วหรือยังข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
QRXเมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีกเวลา____
(ที่ความถี่____KHz
หรือ____MHz)
หยุดการติดต่อชั่วคราว
QRZใครเรียกข้าพเจ้าสถานี (ชื่อ____) กำลังเรียกท่าน (ที่ความถี่____KHz หรือ MHz)
QSAความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรความแรงสัญญาณของท่านอยู่ในระดับ

1 - อ่อนมากจนรับสัญญาณไม่ค่อยได้
2 - อ่อน
3 - แรงพอใช้ได้
4 - แรงดี
5 - แรงมาก

QSBสัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือสัญญาณของท่านจางหายการจางหายของสัญญาณ
QSLท่านจะตอบรับ (ยืนยัน) ว่าได้รับข่าวสารไว้ได้แล้วหรือไม่ข้าพเจ้าตอบรับ (ยืนยัน) ว่าได้รับข่าวสารไว้แล้ว1.รับทราบข้อความแล้ว
2.ยืนยันการติดต่อ
QSMจะให้ข้าพเจ้าทวนซ้ำข้อความโทรเลขที่ส่งไปให้ท่านแล้วหรือไม่ทวนซ้ำข้อความโทรเลขที่ท่านส่งให้ข้าพเจ้ามาแล้วทวนซ้ำข้อความ
QSOท่านติดต่อกับ (ชื่อสถานี)____ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอด)หรือไม่ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี)____ได้โดยตรง (หรือโดยการถ่ายทอดผ่าน____)การสนทนาผ่านทางวิทยุ
QSPท่านจะช่วยถ่ายทอดข้อความไปยัง (ชื่อสถานี)____โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมได้หรือไม่ข้าพเจ้าจะช่วยถ่ายทอดข้อความไปยัง (ชื่อสถานี)____โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการถ่ายทอดข้อความ
QSYจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นหรือขอให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่น (หรือที่ความถี่____KHz หรือ MHz)1.เปลี่ยนความถี่ไป____
2.การเปลี่ยนความถี่ไปความถี่อื่น
QTEทิศทาง (แบริ่ง) ที่แท้จริงของข้าพเจ้าจากสถานีของท่านเป็นเท่าใดทิศทาง (แบริ่ง) ที่แท้จริงของท่านจากสถานีของข้าพเจ้าคือ____องศาถามทิศทาง
QTHตำแหน่งของสถานีของท่านอยู่ที่ละติจูดและลองติจูดเท่าใด (หรือใช้วิธีแสดงตำแหน่งอย่างอื่น)ตำแหน่งของสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่ละติดจูด____ลองติจูด____(หรือใช้วิธีแสดงตำแหน่งอย่างอื่น)ตำแหน่งที่อยู่
QTRเวลาที่ถูกต้องเป็นเท่าใดเวลาที่ถูกต้องคือ____

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-04-21. สืบค้นเมื่อ 2007-02-07.