ข้ามไปเนื้อหา

โซเดียมออกไซด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โซเดียมออกไซด์
Sodium oxide
Sodium oxide
Sodium oxide
Sodium oxide
ชื่อ
IUPAC name
Sodium oxide
ชื่ออื่น
  • Disodium oxide
  • Natrium oxide (historic)
  • Soda
  • Sodium oxidosodium
เลขทะเบียน
3D model (JSmol)
ECHA InfoCard 100.013.827 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
EC Number
  • 215-208-9
UNII
UN number 1825
  • InChI=1S/2Na.O/q2*+1;-2
  • [O-2].[Na+].[Na+]
คุณสมบัติ
Na2O
มวลโมเลกุล 61.979 g·mol−1
ลักษณะทางกายภาพ ของแข็งสีขาว
ความหนาแน่น 2.27 g/cm3
จุดหลอมเหลว 1,132 องศาเซลเซียส (2,070 องศาฟาเรนไฮต์; 1,405 เคลวิน)
จุดเดือด 1,950 องศาเซลเซียส (3,540 องศาฟาเรนไฮต์; 2,220 เคลวิน) ระเหิด
ระเหิดที่ 1275 °C
ทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็น NaOH
ความสามารถละลายได้ ทำปฏิกิริยากับเอทานอล
−19.8·10−6 cm3/mol
โครงสร้าง
Antifluorite (face centered cubic), cF12
Fm3m, No. 225
Tetrahedral (Na+); cubic (O2−)
อุณหเคมี
72.95 J/(mol·K)
Std molar
entropy
(S298)
73 J/(mol·K)[1]
−416 kJ/mol[1]
−377.1 kJ/mol
ความอันตราย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS/OSH):
อันตรายหลัก
มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
GHS labelling:
The corrosion pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)[2]
H314
P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P321, P363, P405, P501
NFPA 704 (fire diamond)
NFPA 704 four-colored diamondHealth 3: Short exposure could cause serious temporary or residual injury. E.g. chlorine gasFlammability 0: Will not burn. E.g. waterInstability 1: Normally stable, but can become unstable at elevated temperatures and pressures. E.g. calciumSpecial hazard W: Reacts with water in an unusual or dangerous manner. E.g. sodium, sulfuric acid
3
0
1
จุดวาบไฟ ไม่ติดไฟ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ICSC 1653
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนอื่น ๆ
แคทไอออนอื่น ๆ
โซเดียมออกไซด์ที่เกี่ยวข้อง
สารประกอบที่เกี่ยวข้อง
โซเดียมไฮดรอกไซด์
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

โซเดียมออกไซด์ (อังกฤษ: Sodium oxide) เป็นสารประกอบเคมีที่มีสูตรว่า Na2O โดยจะใช้ในเซรามิก และแก้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในรูปแบบวัตถุดิบ รักษาด้วยกำบังน้ำโซดาไฟ

Na2O + H2O → 2 NaOH

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. p. A23. ISBN 978-0-618-94690-7.
  2. Sigma-Aldrich Co., Sodium oxide. Retrieved on 2014-05-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]