โจว ปั๋ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โจว ปั๋ว
อัครมหาเสนาบดีแห่ง ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
จักรพรรดิจักรพรรดิฮั่นเหวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด?
เทศมณฑลเพ่ย์
อสัญกรรม169 ปีก่อน ค.ศ.
ฉางอัน ราชวงศ์ฮั่น
บุตร-ธิดาโจวย่าฟู
ตระกูลโจว

โจว ปั๋ว (จีน: 周勃; ตาย 169 ปีก่อน ค.ศ.) เป็นขุนพลทหารชาวจีนและนักการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของต้น ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก.

โจว ปั๋ว เกิดที่ เทศมณฑลเพ่ย์ เป็นพระสหายสนิทกับ จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ หรือ หลิวปัง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกในช่วงปลาย ราชวงศ์ฉิน โจว ปั๋ว ได้ร่วมกองทัพกบฏของหลิวปังในการโค่นล้มราชวงศ์ฉิน

หลังการล่มสลายของราชวงศ์ฉิน โจว ปั๋ว ได้เข้าช่วยเหลือหลิวปังใน สงครามฉู่–ฮั่น เพื่อต่อสู้กับศัตรูคนสำคัญอย่าง เซี่ยงอวี่ หรือ ฌ้อปาอ๋อง จนได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดเมื่อ 202 ปีก่อน ค.ศ.

หลังจากสถาปนาราชวงศ์ฮั่นตะวันตกแล้วจักรพรรดิฮั่นเกาได้พระราชทานตำแหน่งให้ โจว ปั๋ว เป็น เจี่ยงโหว (絳侯) เพื่อตอบแทนความดีความชอบของ โจว ปั๋ว ในการรบครั้งนั้นในรัชสมัย จักรพรรดิฮั่นเหวิน โจว ปั๋ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัครมหาเสนาบดีจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 169 ปีก่อน ค.ศ. จักรพรรดิฮั่นเหวินจึงได้พระราชทานตำแหน่ง อู่โหว (武侯) เพื่อเป็นการตอบแทนความจงรักภักดีของเขา

โจวป๋อมีบุตรชายคนสำคัญคนหนึ่งคือ โจวย่าฟู ซึ่งในเวลาต่อมาได้เป็นอัครมหาเสนาบดีเช่นเดียวกับบิดาและมีบทบาทสำคัญในการปราบกบฏเจ้านครรัฐทั้งเจ็ดในรัชสมัย จักรพรรดิฮั่นจิง เมื่อ 157 ปีก่อนคริสตกาล