เวกเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เวกเตอร์ (vector) หมายถึง สมการที่ใช้หามวลวัตถุ


บทความนี้เกี่ยวกับปริมาณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เวกเตอร์ (แก้ความกำกวม)
แบบจำลองเวกเตอร์ในหลายทิศทาง

เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector) ในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ สเกลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีไม่มีทิศทาง เวกเตอร์มีการใช้กันในหลายสาขานอกเหนือจากทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และ[เคมี]]

อ้างอิง[แก้]

http://www.omniboxes.com/?type=sc&ts=1438773744&z=30cf23bdf3b18539d4f8046gcz8c6b8m2m2cfmdzcc&from=tti&uid=WDCXWD5000AACS-00G8B1_WD-WCAUK062996129961