เวกเตอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เวกเตอร์ (vector) หมายถึง ปริมาณที่มีขนาดและมีทิศทาง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
บทความนี้เกี่ยวกับปริมาณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เวกเตอร์ (แก้ความกำกวม)
แบบจำลองเวกเตอร์ในหลายทิศทาง

เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector) ในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับ สเกลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีทิศทาง เวกเตอร์มีการใช้กันในหลายสาขานอกเหนือจากทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]