แม่แบบ:Lang-zh/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิธีใช้[แก้]

แม่แบบนี้ใช้สำหรับแสดงภาษาจีนในรูปแบบของอักษรจีนและเสียงอ่าน รูปแบบการใช้งานคือ

{{Lang-zh|c=...|t=...|s=...|p=...|w=...|j=...}}

ความหมายของพารามิเตอร์ต่าง ๆ มีดังนี้

  • พารามิเตอร์ c ให้ใส่ อักษรจีน ในกรณีที่ตัวเต็มและตัวย่อเหมือนกัน หรือไม่ระบุ/ไม่ทราบว่าเป็นชนิดใด
  • พารามิเตอร์ t ให้ใส่ อักษรจีนตัวเต็ม (Traditional)
  • พารามิเตอร์ s ให้ใส่ อักษรจีนตัวย่อ (Simplified)
  • พารามิเตอร์ p ให้ใส่ เสียงอ่านแบบพินอิน (Pinyin) ของภาษาจีนกลาง
  • พารามิเตอร์ w ให้ใส่ เสียงอ่านแบบเวด-ไจลส์ (Wade-Giles) ของภาษาจีนกลาง
  • พารามิเตอร์ j ให้ใส่ เสียงอ่านแบบยฺหวิดเพ็ง (Jyutping) ของภาษาจีนกวางตุ้ง

พารามิเตอร์ทุกตัวมีสถานะเป็น optional คือสามารถใส่ค่าหรือไม่ใส่ก็ได้ หากไม่ใส่ก็จะไม่แสดงผลสำหรับรูปแบบนั้น ๆ และไม่จำเป็นต้องใส่พารามิเตอร์เรียงลำดับก่อนหลัง เพราะการแสดงผลจะเรียงตาม c-t-s-p-w-j โดยอัตโนมัติ

อนึ่ง การระบุพารามิเตอร์เพียงตัวเดียวโดยไม่มีชื่อ เช่น

{{Lang-zh|...}}

จะถือว่าเป็นค่าของพารามิเตอร์ c

ตัวอย่าง[แก้]

จาก เฉินหลง

{{Lang-zh|t=陳港生|s=陈港生|p=Chén Gǎngshēng}}

จะแสดงผลดังนี้

จีนตัวย่อ: 陈港生; จีนตัวเต็ม: 陳港生; พินอิน: Chén Gǎngshēng