ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Infobox Christian denomination/doc

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Usage

[แก้]

To use this template, simply copy and paste the following text into the article and fill in any of the parameters. Only "name" is required.

[[file:{{{icon}}}|{{{icon_width}}}|alt={{{icon_alt}}}]]
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{imagewidth}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
อักษรย่อ{{{abbreviation}}}
ประเภท{{{type}}}
กลุ่ม{{{main_classification}}}
ความโน้มเอียง{{{orientation}}}
คัมภีร์{{{scripture}}}
เทววิทยา{{{theology}}}
แผนการปกครอง{{{polity}}}
การปกครอง{{{governance}}}
โครงสร้าง{{{structure}}}
{{{leader_title}}}{{{leader_name}}}
{{{leader_title1}}}{{{leader_name1}}}
{{{leader_title2}}}{{{leader_name2}}}
{{{leader_title3}}}{{{leader_name3}}}
{{{fellowships_type}}}{{{fellowships}}}
{{{fellowships_type1}}}{{{fellowships1}}}
{{{division_type}}}{{{division}}}
{{{division_type1}}}{{{division1}}}
{{{division_type2}}}{{{division2}}}
{{{division_type3}}}{{{division3}}}
สมาคม{{{associations}}}
ความสัมพันธ์{{{full_communion}}}
ภูมิภาค{{{area}}}
ภาษา{{{language}}}
พิธีกรรม{{{liturgy}}}
ศูนย์กลาง{{{headquarters}}}
อาณาเขต{{{territory}}}
สิ่งในครอบครอง{{{possessions}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}}
ต้นกำเนิด{{{founded_date}}}
{{{founded_place}}}
เอกราช{{{independence}}}
รวมเข้ากับ{{{reunion}}}
การยอมรับ{{{recognition}}}
แยกตัวจาก{{{separated_from}}}
สาขาของ{{{branched_from}}}
ผู้รวมของ{{{merger}}}
ถูกกลืน{{{absorbed}}}
แยกออก{{{separations}}}
รวมเข้าเป็น{{{merged_into}}}
สิ้นสุด{{{defunct}}}
{{{congregations_type}}}{{{congregations}}}
สมาชิก{{{members}}}
{{{ministers_type}}}{{{ministers}}}
มิซซัง{{{missionaries}}}
ศาสนสถาน{{{churches}}}
โรงพยาบาล{{{hospitals}}}
Nursing homes{{{nursing_homes}}}
องค์กรช่วยเหลือ{{{aid}}}
โรงเรียนประถม{{{primary_schools}}}
โรงเรียนมัธยม{{{secondary_schools}}}
สถานะทางภาษี{{{tax_status}}}
สถาบันอุดมศึกษา{{{tertiary}}}
ชื่ออื่น{{{other_names}}}
สิ่งตีพิมพ์{{{publications}}}
เว็บไซต์ทางการ{{{website}}}
สโลแกน{{{slogan}}}
ตรา{{{logo}}}
{{{module}}}
{{{footnotes}}}
{{Infobox Christian denomination
| icon        = 
| icon_width     =
| icon_alt      =
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| image        = 
| imagewidth     = 
| alt         = 
| caption       = 
| abbreviation    = 
| type        = 
| main_classification = 
| orientation     = 
| scripture      = 
| theology      =
| polity       = 
| governance     =
| structure      =
| leader_title    = 
| leader_name     = 
| leader_title1    = 
| leader_name1    = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    =
| leader_name3    =
| fellowships_type  =
| fellowships     = 
| fellowships_type1  =
| fellowships1    =
| division_type    =
| division      =
| division_type1   =
| division1      =
| division_type2   =
| division2      =
| division_type3   =
| division3      =
| associations    = 
| full_communion   =
| area        = 
| language      = 
| liturgy       = 
| headquarters    = 
| territory      =
| possessions     =
| founder       = 
| founded_date    = 
| founded_place    = 
| independence    =
| reunion       =
| recognition     =
| separated_from   = 
| branched_from    = 
| merger       = 
| absorbed      =
| separations     = 
| merged_into     =
| defunct       =
| congregations_type =
| congregations    = 
| members       = <!-- or | number_of_followers = -->
| ministers_type   =
| ministers      = 
| missionaries    =
| churches      =
| hospitals      = 
| nursing_homes    = 
| aid         = 
| primary_schools   = 
| secondary_schools  = 
| tax_status     =
| tertiary      = 
| other_names     = 
| publications    = 
| website       = 
| website_title1   =
| slogan       =
| logo        =
| module       =
| footnotes      = 
}}

Parameters

[แก้]

An explanation of what each parameter is. For more information, ask on the talk page.

 1. icon = Optional icon above the organization name (specify an image file and size)
 2. name = the name of the denomination
 3. native_name = the name of the denomination in the organization's native language (if it is not in English and it is not the same name used in the above field)
 4. native_name_language = ISO 639-1 code for the language used in the above field
 5. image = any image associated with the denomination (logo)
 6. imagewidth = width of image, default "200px." Recommend under 200px. Used when available image is low-resolution.
 7. alt = alternative text to be displayed describing image.
 8. caption = a caption for the image
 9. abbreviation = an abbreviation (such as an acronym) for the denomination
 10. main_classification = (Catholic, Protestant, Eastern Orthodox, etc.)
 11. orientation = (main theology, e.g. Calvinism, Arminianism, Baptist)
 12. scripture = the canon of religious text used by the denomination, including non-Bible works
 13. theology = (main theology, e.g. Calvinism, Arminianism, Baptist)
 14. polity = the appropriate ecclesiastical polity
 15. governance = the appropriate ecclesiastical polity
 16. structure = organizational structure for groups that do not employ a standard ecclesiastical polity
 17. leader_title = title of religious leader; defaults to "Moderator"
 18. leader_name = name of religious leader
 19. leader_title1 = title of religious leader; defaults to "Leader"
 20. leader_name1 = name of religious leader
 21. leader_title2 = title of religious leader; defaults to "Director"
 22. leader_name2 = name of religious leader
 23. leader_title3 = Custom leader title
 24. leader_name3 = name of religious leader
 25. fellowships_type = field to specify the type of fellowships, default "Distinct fellowships"
 26. fellowships = names of distinct fellowships within the denomination
 27. fellowships_type1 = Alternative fellowship description
 28. fellowships_type1 = Alternative fellowships
 29. division_type = Specify a custom division
 30. division = Name or example of that division
 31. division_type1 =
 32. division1 =
 33. division_type2 =
 34. division2 =
 35. division_type3 =
 36. division3 =
 37. associations = names of inter-denominational associations the church is part of; e.g. International Conference of Reformed Churches
 38. area = geographical area, e.g. North America and Japan
 39. language = language spoken or prevalent in liturgy, ceremonies, official documents, etc.
 40. liturgy = Liturgy employed, for instance Roman Rite
 41. headquarters = Headquarters or main denominational office
 42. origin_link = Optional article for "Origin" heading to be linked to
 43. founder = the original founder
 44. founded_date = date of founding
 45. founded_place = location of founding
 46. separated_from = separation from (denomination)
 47. branched_from = if the denomination branched off of a parent denomination
 48. merger = if the denomination was the result of a merge
 49. absorbed = names of denominations that were absorbed into this body
 50. separations = names of denominations that have split off from this denomination
 51. merged_into = name of existing denomination into which this body was merged
 52. defunct = year in which this body ceased to exist if not merged with or into another denomination
 53. hospitals = number of church-operated hospitals
 54. nursing_homes = number of church-operated nursing homes
 55. aid = name of humanitarian aid organization run by the church, like Adventist Development and Relief Agency
 56. congregations_type = type of congregation (default "Congregations")
 57. congregations = number of congregations
 58. members = number of members
 59. ministers_type = specify the type of ministers/priests/pastors/...
 60. ministers = number of ministers/priests/pastors/...
 61. missionaries = number of missionaries
 62. churches = number of churches
 63. primary_schools = number of church-operated primary schools
 64. secondary_schools = number of church-operated secondary/high schools
 65. tax_status = tax classification (e.g., Internal Revenue Service 501c3 or equivalent) of the main body
 66. tertiary = number of church-operated tertiary level colleges or universities
 67. publications = names of the publications made by the denomination
 68. other_names = alternative name or names by which the denomination is/was known
 69. website = official website
 70. website_title1 = alternative website title
 71. website1 = alternative web address
 72. slogan= Slogan
 73. logo= Logo
 74. module= Used for embedding other infoboxes into this one
 75. footnotes = any footnotes

Example

[แก้]
Religion or Denomination
A typical image used as an example.
An image caption
อักษรย่อABC
กลุ่มMain classification
เทววิทยาBiblicist
การปกครองGovernment
ผู้นำJoe Bloggs
Distinct fellowshipsFellowships
สมาคมAssociation of Churches
ภูมิภาคGeographical area
ภาษาEnglish
พิธีกรรมRoman Rite
ศูนย์กลางHeadquarters
ผู้ก่อตั้งJohn Smith
ต้นกำเนิด2010 January
Earth
แยกตัวจากParent denomination
สาขาของBig denomination
ผู้รวมของDenomination 1 and Denomination 2
ถูกกลืนDenomination 3
แยกออกChild Denominations
รวมเข้าเป็นDenomination 4
สิ้นสุด2013
การชุมนุม100
สมาชิก10000
รัฐมนตรี100
มิซซัง100
ศาสนสถาน31
โรงพยาบาล1
Nursing homes1
องค์กรช่วยเหลือHumanitarian Group
โรงเรียนประถม20
โรงเรียนมัธยม10
สถานะทางภาษีU.S. IRS 501c3
สถาบันอุดมศึกษา1
ชื่ออื่นAlternative Name #1, Alternative Name #2
สโลแกน"Slogan"
footnote
{{Infobox Christian denomination
|name = Religion or Denomination
|image = Example svg.svg
|imagewidth = 150px
|imagealttext = A typical image used as an example.
|caption = An image caption
|abbreviation = ABC
|main_classification = Main classification
|theology = Main theology
|governance = Government structure
|founder = John Smith
|founded_date = 2010 January
|founded_place = Geographic place
|separated_from = Parent denomination
|branched_from = Big denomination
|merger = Denomination 1 and Denomination 2
|separations = Child denominations
|fellowships = Fellowships
|associations = Association of Churches
|area = Geographical area
|language = English
|hospitals = 1
|nursing_homes = 1
|aid = Humanitarian Group
|congregations = 100
|members = 10000
|ministers = 100
|primary_schools = 20
|secondary_schools = 10
|tax_status = U.S. [[Internal Revenue Service|IRS]] 501c3
|tertiary = 1
|publication = Publication Name #1, Publication Name #2
|other_names = Alternative Name #1, Alternative Name #2
|footnotes = footnote
}}

ดูเพิ่ม

[แก้]