ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:Edit semi-protected/editintro

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เกี่ยวกับคำขอแก้ไข

คำขอแก้ไขไม่ได้มีไว้สำหรับ:
ทดสอบการแก้ไข: ใช้หน้าทดลองเขียน
ขอความช่วยเหลือ: ไปที่แผนกช่วยเหลือ
แสดงความคิดเห็นหรือเริ่มต้นการอภิปราย: ไปที่หน้าคุย
แจ้งขอยกเลิกการป้องกัน: โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ (การแจ้งคำขอยกเลิกการป้องกันควรคำนึงถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการป้องกัน - ดูปูมการป้องกัน)

คำขอแก้ไขมีไว้สำหรับ:
ขอการเปลี่ยนแปลงที่ตรงไปตรงมา เช่น ไวยากรณ์ การสะกด การจัดรูปแบบ
ขอการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญมากขึ้น อ้างมีการอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และไม่ได้อยู่ระหว่างการอภิปราย