แม่แบบ:รายชื่อเพลง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ลำดับชื่อเพลงยาว
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้เป็นทางเลือกในการจัดระเบียบรายชื่อเพลงในบทความเกี่ยวกับอัลบั้มและซิงเกิล โปรดดู MOS:VAR และ WP:ALBUMSTYLE#Style and form เพื่อบำรุงรักษาสไตล์ที่อยู่บนหน้าที่ไม่ได้ใช้แม่แบบนี้ในปัจจุบัน ความยาวทั้งหมดสามารถคำนวณและเพิ่มได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้สคริปต์ผู้ใช้กำหนดเองที่ User:JPxG/TrackSum.js

การใช้งาน[แก้]

{{รายชื่อเพลง
| headline   = 
| extra_column = 

| all_writing  = 
| all_lyrics  = 
| all_music   = 

| title_width  = 
| writing_width = 
| music_width  = 
| lyrics_width = 
| extra_width  = 

| title1    = 
| note1     = 
| writer1    = 
| lyrics1    = 
| music1    = 
| extra1    = 
| length1    = 

| total_length =
...

}}
แม่แบบว่างพร้อม 20 รายชื่อสำหรับคัดลอกและวาง
{{รายชื่อเพลง
| headline   = 
| extra_column = 

| all_writing  = 
| all_lyrics  = 
| all_music   = 

| title_width  = 
| writing_width = 
| music_width  = 
| lyrics_width = 
| extra_width  = 

| title1    = 
| note1     = 
| writer1    = 
| lyrics1    = 
| music1    = 
| extra1    = 
| length1    = 

| title2    = 
| note2     = 
| writer2    = 
| lyrics2    = 
| music2    = 
| extra2    = 
| length2    = 

| title3    = 
| note3     = 
| writer3    = 
| lyrics3    = 
| music3    = 
| extra3    = 
| length3    = 

| title4    = 
| note4     = 
| writer4    = 
| lyrics4    = 
| music4    = 
| extra4    = 
| length4    = 

| title5    = 
| note5     = 
| writer5    = 
| lyrics5    = 
| music5    = 
| extra5    = 
| length5    = 

| title6    = 
| note6     = 
| writer6    = 
| lyrics6    = 
| music6    = 
| extra6    = 
| length6    = 

| title7    = 
| note7     = 
| writer7    = 
| lyrics7    = 
| music7    = 
| extra7    = 
| length7    = 

| title8    = 
| note8     = 
| writer8    = 
| lyrics8    = 
| music8    = 
| extra8    = 
| length8    = 

| title9    = 
| note9     = 
| writer9    = 
| lyrics9    = 
| music9    = 
| extra9    = 
| length9    = 

| title10    = 
| note10    = 
| writer10   = 
| lyrics10   = 
| music10    = 
| extra10    = 
| length10   = 

| title11    = 
| note11    = 
| writer11   = 
| lyrics11   = 
| music11    = 
| extra11    = 
| length11   = 

| title12    = 
| note12    = 
| writer12   = 
| lyrics12   = 
| music12    = 
| extra12    = 
| length12   = 

| title13    = 
| note13    = 
| writer13   = 
| lyrics13   = 
| music13    = 
| extra13    = 
| length13   = 

| title14    = 
| note14    = 
| writer14   = 
| lyrics14   = 
| music14    = 
| extra14    = 
| length14   = 

| title15    = 
| note15    = 
| writer15   = 
| lyrics15   = 
| music15    = 
| extra15    = 
| length15   = 

| title16    = 
| note16    = 
| writer16   = 
| lyrics16   = 
| music16    = 
| extra16    = 
| length16   = 

| title17    = 
| note17    = 
| writer17   = 
| lyrics17   = 
| music17    = 
| extra17    = 
| length17   = 

| title18    = 
| note18    = 
| writer18   = 
| lyrics18   = 
| music18    = 
| extra18    = 
| length18   = 

| title19    = 
| note19    = 
| writer19   = 
| lyrics19   = 
| music19    = 
| extra19    = 
| length19   = 

| title20    = 
| note20    = 
| writer20   = 
| lyrics20   = 
| music20    = 
| extra20    = 
| length20   = 

| total_length =
...

}}
แม่แบบว่างที่สั้นลงพร้อม 20 รายชื่อสำหรับคัดลอกและวาง
{{รายชื่อเพลง
| headline   = 
| extra_column = 

| all_writing  = 
| all_lyrics  = 
| all_music   = 

| title1    = 
| length1    = 

| title2    = 
| length2    = 

| title3    = 
| length3    = 

| title4    = 
| length4    = 

| title5    = 
| length5    = 

| title6    = 
| length6    = 

| title7    = 
| length7    = 

| title8    = 
| length8    = 

| title9    = 
| length9    = 

| title10    = 
| length10   = 

| title11    = 
| length11   = 

| title12    = 
| length12   = 

| title13    = 
| length13   = 

| title14    = 
| length14   = 

| title15    = 
| length15   = 

| title16    = 
| length16   = 

| title17    = 
| length17   = 

| title18    = 
| length18   = 

| title19    = 
| length19   = 

| title20    = 
| length20   = 

| total_length =
}}

พารามิเตอร์[แก้]

พารามิเตอร์แม่แบบ
พารามิเตอร์ คำอธิบาย
|headline= A headline in the form of a table caption, to denote sides/disc numbers of an album (e.g. Side A, Disc 3, etc.) or in case of some works, special groups or cycles of songs. Table captions are required for accessibility, so if there are not divisions like those mentioned, text like "[Album Name] track listing" is appropriate.
|extra_column= Used to both enable and set the header for an additional column to hold per-track information. If this option is not used, no extra column will be shown. Use sparingly, in order to keep the overall column count to a minimum and if the respective type of data is not available for most tracks consider using the note fields instead. Some suggested headers: Artist (compilations), Original artist (cover albums), Producer(s), Remixer(s) (remix albums).
|all_writing=
|all_lyrics=
|all_music=
Used to display general songwriting credits for the entire record in a note above the track listing. If all_writing is supplied, the other two parameters are ignored.
|title_width=
|writing_width=
|music_width=
|lyrics_width=
|extra_width=
Include these parameters to override the default column widths (e.g. |title_width=30%). Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.
|titlen= (i.e. title1, title2, etc.) The title of the respective track. Note that a track listing does not have to start with a #1 or continue with 1, 2, 3... order (e.g. for having side B of an LP start at track six or leaving out empty tracks preceding a bonus track). Track names are automatically put into quotes, unless the field is left empty, in which case the track name will display as Untitled (without quotes). This is used for when no title is given to a track in any form on the album or media that is officially related to the album.
|noten= (i.e. note1, note2, etc.) An optional note to be displayed in parentheses behind the title. Useful for original titles in other languages/scripts (e.g. kanji) or to denote bonus tracks only included in certain editions. Keep notes short. Excessive commentary disrupts the flow of the track listing, which should be easily scannable.
|writern= (i.e. writer1, writer2, etc.) Use to denote the writer(s) of individual tracks. Avoid redundancy: if all or most tracks on a record were written by the same person(s), consider using the all_writing option and using the noten options for any exceptions.
|lyricsn=
|musicn=
(i.e. lyrics1, music1, lyrics2, music2, etc.) Use to denote the lyricist(s) and composer(s) of individual tracks. If most tracks are written by the same people, you can use the all_lyrics and all_music options instead, and use the noten options for exceptions. Note that if any writern options are specified, all lyricsn and musicn options will be ignored, and the Lyrics and Music columns will not be displayed.
|extran= (i.e. extra1, extra2, etc.) Holds the content of the user-set column for the respective track (see extra_column).
|lengthn= (i.e. length1, length2, etc.) The length of the track in a m:ss formatting (or mm:ss or even h:mm:ss if particularly long tracks occur). For example: 4:35
|collapsed= เลิกใช้ Including this parameter with the value yes (|collapsed=yes) will cause the track listing table to start out collapsed. This was intended for very long lists or pages with several lists. Do not use this in mainspace (articles), per MOS:DONTHIDE and MOS:ACCESSIBILITY. Doing so breaks all of the following: 1) in-page searching, 2) screen readers, 3) mobile accessibility to the content, 4) browsers without Javascript (or with it temporarily disabled), 5) various reuse of Wikipedia content. Use of this category will added the article to Category:Track listings that use the collapsed parameter. Consensus was to remove this feature in 2014.
|total_length= Used to display the total length of the record at the bottom of the list. It should be specified in minutes and seconds, even if it is longer than one hour, for example 74:23. This can be calculated manually, or inserted automatically with one click if you install the custom userscript at User:JPxG/TrackSum.js.

ตัวอย่าง[แก้]

The Beatles ("the White Album") โดยเดอะบีเทิลส์[แก้]

ตัวเลือก headline เครดิตการประพันธ์เพลงทั่วไป:

เพลงทั้งหมดประพันธ์โดยLennon–McCartney ยกเว้นที่ระบุไว้
Side one
ลำดับชื่อเพลงยาว
1."Back in the U.S.S.R."2:43
2."Dear Prudence"3:56
3."Glass Onion"2:17
4."Ob-La-Di, Ob-La-Da"3:08
5."Wild Honey Pie"0:52
6."The Continuing Story of Bungalow Bill"3:13
7."While My Guitar Gently Weeps" (George Harrison)4:45
8."Happiness Is a Warm Gun"2:43
Side two
ลำดับชื่อเพลงยาว
9."Martha My Dear"2:28
10."I'm So Tired"2:03
11."Blackbird"2:18
12."Piggies" (Harrison)2:04
13."Rocky Raccoon"3:32
14."Don't Pass Me By" (Richard Starkey)3:50
15."Why Don't We Do It in the Road?"1:40
16."I Will"1:45
17."Julia"2:54
Side three
ลำดับชื่อเพลงยาว
1."Birthday"2:42
2."Yer Blues"4:00
3."Mother Nature's Son"2:47
4."Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey"2:24
5."Sexy Sadie"3:15
6."Helter Skelter"4:29
7."Long, Long, Long" (Harrison)3:03
Side four
ลำดับชื่อเพลงยาว
8."Revolution 1"4:15
9."Honey Pie"2:40
10."Savoy Truffle" (Harrison)2:54
11."Cry Baby Cry"3:02
12."Revolution 9"8:13
13."Good Night"3:11

Greatest Hits โดยควีน[แก้]

หมายเหตุต่อรายชื่อและเครดิตการประพันธ์ total_length เลือกได้:

1981 UK edition
ลำดับชื่อเพลงประพันธ์ยาว
1."Bohemian Rhapsody" (from A Night at the Opera, 1975)Freddie Mercury5:55
2."Another One Bites the Dust" (from The Game, 1980)John Deacon3:36
3."Killer Queen" (from Sheer Heart Attack, 1974)Mercury2:57
4."Fat Bottomed Girls" (single version, from Jazz, 1978)Brian May4:16
5."Bicycle Race" (from Jazz, 1978)Mercury3:01
6."You're My Best Friend" (from A Night at the Opera, 1975)Deacon2:52
7."Don't Stop Me Now" (from Jazz, 1978)Mercury3:29
8."Save Me" (from The Game, 1980)May3:48
9."Crazy Little Thing Called Love" (from The Game, 1980)Mercury2:42
10."Somebody to Love" (from A Day at the Races, 1976)Mercury4:56
11."Now I'm Here" (from Sheer Heart Attack, 1974)May4:10
12."Good Old-Fashioned Lover Boy" (from A Day at the Races, 1976)Mercury2:54
13."Play the Game" (from The Game, 1980)Mercury3:33
14."Flash" (single version, from Flash Gordon, 1980)May2:48
15."Seven Seas of Rhye" (from Queen II, 1974)Mercury2:47
16."We Will Rock You" (from News of the World, 1977)May2:01
17."We Are the Champions" (from News of the World, 1977)Mercury2:59
ความยาวทั้งหมด:58:44

Smile โดยลักอ็องเซียล[แก้]

เครดิตเพลงและเนื้อเพลงแต่ละเพลง ชื่อเพลงต้นฉบับในช่อง notes:

ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองยาว
1."Kiss" (接吻 Kuchizuke)HydeKen4:25
2."Ready Steady Go"HydeTetsu3:45
3."Lover Boy"KenKen4:45
4."Feeling Fine"HydeKen4:17
5."Time Goes On"TetsuTetsu4:44
6."Coming Closer"HydeKen5:14
7."Forever" (永遠 Eien)HydeHyde4:39
8."Revelation"HydeYukihiro3:18
9."Living in Your Eyes" (瞳の住人 Hitomi no Jyūnin)HydeTetsu5:55
10."Spirit Dreams Inside -Another Dream-"HydeHyde3:47
11."Ready Steady Go (Hydeless Version)" (US release only)HydeTetsu3:47

Yeah! โดยเดฟเล็ปเพิร์ด[แก้]

ใช้ extra_column เพื่อระบุศิลปินดั้งเดิมของแต่ละเพลง:

ลำดับชื่อเพลงประพันธ์ศิลปินต้นฉบับยาว
1."20th Century Boy"Marc BolanT. Rex3:41
2."Rock On"David EssexDavid Essex2:53
3."Hanging on the Telephone"Jack LeeThe Nerves2:23
4."Waterloo Sunset"Ray DaviesThe Kinks3:38
5."Hell Raiser"Mike Chapman, Nicky ChinnSweet3:20
6."10538 Overture"Jeff LynneElectric Light Orchestra4:31
7."Street Life"Bryan FerryRoxy Music3:26
8."Drive-In Saturday"David BowieDavid Bowie4:07
9."Little Bit of Love"Paul Rodgers, Paul Kossoff, Andy Fraser, Simon KirkeFree2:34
10."The Golden Age of Rock 'n' Roll"Ian HunterMott the Hoople3:28
11."No Matter What"Pete HamBadfinger2:57
12."He's Gonna Step on You Again"John Kongos, Christos DemetriouJohn Kongos4:05
13."Don't Believe a Word"Phil LynottThin Lizzy2:19
14."Stay with Me"Rod Stewart, Ronnie WoodFaces4:30

ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า[แก้]

เพื่อความสะดวกในการแก้ไข นี่คือค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการกำหนดค่ารายชื่อเพลงที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ก่อนบันทึกรายชื่อเพลงที่สร้างด้วยรายการใดรายการหนึ่งเหล่านี้ ให้พิจารณาลบฟิลด์ที่มีแนวโน้มว่าจะว่างเปล่าในอนาคตอันใกล้

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ก่อนหน้าแม่แบบนี้ใช้พารามิเตอร์ writing_credits, lyrics_credits และ music_credits เพื่อกำหนดคอลัมน์ประพันธ์ เนื้อเพลง และเพลงที่จะแสดง ซึ่งพารามิเตอร์เหล่านี้เลิกใช้แล้ว และหน้าที่ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้จะถูกจัดหมวดหมู่ใน หมวหมู่:รายชื่อเพลงที่มีพารามิเตอร์เลิกใช้แล้ว

ดูเพิ่ม[แก้]

ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ รายชื่อเพลง (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

แสดงข้อมูลแม่แบบ
Generates a track listing for an album or other music recording.
พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
All writingall_writing
The writer(s) of all (or most) of the tracks.
บรรทัดแนะนำ
All lyricsall_lyrics
The lyricist(s) for all (or most) of the tracks.
บรรทัดเลือกได้
All musicall_music
The composer(s) for all (or most) of the tracks.
บรรทัดเลือกได้
Collapsedcollapsed
Set to "yes" to collapse the track listing.
ตรรกะเลือกได้
Headlineheadline
Creates a title for the track listing; may be used to distinguish between different versions of an album, such as deluxe versions, re-masters, etc.
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Extra columnextra_column
Header text for an extra column. If this parameter is not used, no extra column will be shown. Use sparingly.
บรรทัดเลือกได้
Title 0title0
Title of track 0.
บรรทัดเลือกได้
Note 0note0
Brief note about track 0.
บรรทัดเลือกได้
Length 0length0
Length of track 0. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 0lyrics0
Lyricist for track 0. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s) use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 0music0
Composer of track 0. If most of the tracks are composed by the same person(s) use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 0writer0
Writer of track 0. If most of the tracks are written by the same person(s) use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 0extra0
Value for the extra column for track 0. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 1title1
Title of track 1.
บรรทัดแนะนำ
Note 1note1
Brief note about track 1.
บรรทัดเลือกได้
Length 1length1
Length of track 1. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดแนะนำ
Lyrics 1lyrics1
Lyricist for track 1. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 1music1
Composer of track 1. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 1writer1
Writer of track 1. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 1extra1
Value for the extra column for track 1. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 2title2
Title of track 2.
บรรทัดเลือกได้
Note 2note2
Brief note about track 2.
บรรทัดเลือกได้
Length 2length2
Length of track 2. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 2lyrics2
Lyricist for track 2. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 2music2
Composer of track 2. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 2writer2
Writer of track 2. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 2extra2
Value for the extra column for track 2. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 3title3
Title of track 3.
บรรทัดเลือกได้
Note 3note3
Brief note about track 3.
บรรทัดเลือกได้
Length 3length3
Length of track 3. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 3lyrics3
Lyricist for track 3. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 3music3
Composer of track 3. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 3writer3
Writer of track 3. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 3extra3
Value for the extra column for track 3. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 4title4
Title of track 4.
บรรทัดเลือกได้
Note 4note4
Brief note about track 4.
บรรทัดเลือกได้
Length 4length4
Length of track 4. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 4lyrics4
Lyricist for track 4. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 4music4
Composer of track 4. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 4writer4
Writer of track 4. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 4extra4
Value for the extra column for track 4. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 5title5
Title of track 5.
บรรทัดเลือกได้
Note 5note5
Brief note about track 5.
บรรทัดเลือกได้
Length 5length5
Length of track 5. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 5lyrics5
Lyricist for track 5. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 5music5
Composer of track 5. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 5writer5
Writer of track 5. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 5extra5
Value for the extra column for track 5. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 6title6
Title of track 6.
บรรทัดเลือกได้
Note 6note6
Brief note about track 6.
บรรทัดเลือกได้
Length 6length6
Length of track 6. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 6lyrics6
Lyricist for track 6. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 6music6
Composer of track 6. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 6writer6
Writer of track 6. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 6extra6
Value for the extra column for track 6. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 7title7
Title of track 7.
บรรทัดเลือกได้
Note 7note7
Brief note about track 7.
บรรทัดเลือกได้
Length 7length7
Length of track 7. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 7lyrics7
Lyricist for track 7. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 7music7
Composer of track 7. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 7writer7
Writer of track 7. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 7extra7
Value for the extra column for track 7. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 8title8
Title of track 8.
บรรทัดเลือกได้
Note 8note8
Brief note about track 8.
บรรทัดเลือกได้
Length 8length8
Length of track 8. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 8lyrics8
Lyricist for track 8. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 8music8
Composer of track 8. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 8writer8
Writer of track 8. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 8extra8
Value for the extra column for track 8. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 9title9
Title of track 9.
บรรทัดเลือกได้
Note 9note9
Brief note about track 9.
บรรทัดเลือกได้
Length 9length9
Length of track 9. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 9lyrics9
Lyricist for track 9. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 9music9
Composer of track 9. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 9writer9
Writer of track 9. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 9extra9
Value for the extra column for track 9. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 10title10
Title of track 10.
บรรทัดเลือกได้
Note 10note10
Brief note about track 10.
บรรทัดเลือกได้
Length 10length10
Length of track 10. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 10lyrics10
Lyricist for track 10. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 10music10
Composer of track 10. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 10writer10
Writer of track 10. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 10extra10
Value for the extra column for track 10. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 11title11
Title of track 11.
บรรทัดเลือกได้
Note 11note11
Brief note about track 11.
บรรทัดเลือกได้
Length 11length11
Length of track 11. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 11lyrics11
Lyricist for track 11. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 11music11
Composer of track 11. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 11writer11
Writer of track 11. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 11extra11
Value for the extra column for track 11. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 12title12
Title of track 12.
บรรทัดเลือกได้
Note 12note12
Brief note about track 12.
บรรทัดเลือกได้
Length 12length12
Length of track 12. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 12lyrics12
Lyricist for track 12. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 12music12
Composer of track 12. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 12writer12
Writer of track 12. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 12extra12
Value for the extra column for track 12. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 13title13
Title of track 13.
บรรทัดเลือกได้
Note 13note13
Brief note about track 13.
บรรทัดเลือกได้
Length 13length13
Length of track 13. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 13lyrics13
Lyricist for track 13. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 13music13
Composer of track 13. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 13writer13
Writer of track 13. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 13extra13
Value for the extra column for track 13. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 14title14
Title of track 14.
บรรทัดเลือกได้
Note 14note14
Brief note about track 14.
บรรทัดเลือกได้
Length 14length14
Length of track 14. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 14lyrics14
Lyricist for track 14. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 14music14
Composer of track 14. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 14writer14
Writer of track 14. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 14extra14
Value for the extra column for track 14. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 15title15
Title of track 15.
บรรทัดเลือกได้
Note 15note15
Brief note about track 15.
บรรทัดเลือกได้
Length 15length15
Length of track 15. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 15lyrics15
Lyricist for track 15. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 15music15
Composer of track 15. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 15writer15
Writer of track 15. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 15extra15
Value for the extra column for track 15. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 16title16
Title of track 16.
บรรทัดเลือกได้
Note 16note16
Brief note about track 16.
บรรทัดเลือกได้
Length 16length16
Length of track 16. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 16lyrics16
Lyricist for track 16. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 16music16
Composer of track 16. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 16writer16
Writer of track 16. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 16extra16
Value for the extra column for track 16. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 17title17
Title of track 17.
บรรทัดเลือกได้
Note 17note17
Brief note about track 17.
บรรทัดเลือกได้
Length 17length17
Length of track 17. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 17lyrics17
Lyricist for track 17. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 17music17
Composer of track 17. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 17writer17
Writer of track 17. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 17extra17
Value for the extra column for track 17. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 18title18
Title of track 18.
บรรทัดเลือกได้
Note 18note18
Brief note about track 18.
บรรทัดเลือกได้
Length 18length18
Length of track 18. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 18lyrics18
Lyricist for track 18. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 18music18
Composer of track 18. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 18writer18
Writer of track 18. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 18extra18
Value for the extra column for track 18. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 19title19
Title of track 19.
บรรทัดเลือกได้
Note 19note19
Brief note about track 19.
บรรทัดเลือกได้
Length 19length19
Length of track 19. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 19lyrics19
Lyricist for track 19. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Music 19music19
Composer of track 19. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Writer 19writer19
Writer of track 19. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 19extra19
Value for the extra column for track 19. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.
บรรทัดเลือกได้
Title 20title20
Title of track 20. Use title21, title22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Note 20note20
Brief note about track 20. Use note21, note22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Length 20length20
Length of track 20. Use length21, length22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Lyrics 20lyrics20
Lyricist for track 20. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions. Use lyrics21, lyrics22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Music 20music20
Composer of track 20. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions. Use music21, music22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Writer 20writer20
Writer of track 20. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions. Use writer21, writer22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Extra field 20extra20
Value for the extra column for track 20. The header of the extra column is set with the extra_column parameter. Use extra21, extra22, etc. for subsequent tracks.
บรรทัดเลือกได้
Total lengthtotal_length
The total length of all the tracks in the track listing
ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Column width (Title)title_width
Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.
ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Writing)writing_width
Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.
ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Music)music_width
Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.
ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Lyrics)lyrics_width
Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.
ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Extra)extra_width
Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.
ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้

Format: block

Test of raw TemplateData output:

Generates a track listing for an album or other music recording.

พารามิเตอร์แม่แบบ

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
All writingall_writing

The writer(s) of all (or most) of the tracks.

บรรทัดแนะนำ
All lyricsall_lyrics

The lyricist(s) for all (or most) of the tracks.

บรรทัดเลือกได้
All musicall_music

The composer(s) for all (or most) of the tracks.

บรรทัดเลือกได้
Collapsedcollapsed

Set to "yes" to collapse the track listing.

ตรรกะเลือกได้
Headlineheadline

Creates a title for the track listing; may be used to distinguish between different versions of an album, such as deluxe versions, re-masters, etc.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Extra columnextra_column

Header text for an extra column. If this parameter is not used, no extra column will be shown. Use sparingly.

บรรทัดเลือกได้
Title 0title0

Title of track 0.

บรรทัดเลือกได้
Note 0note0

Brief note about track 0.

บรรทัดเลือกได้
Length 0length0

Length of track 0. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 0lyrics0

Lyricist for track 0. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s) use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 0music0

Composer of track 0. If most of the tracks are composed by the same person(s) use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 0writer0

Writer of track 0. If most of the tracks are written by the same person(s) use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 0extra0

Value for the extra column for track 0. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 1title1

Title of track 1.

บรรทัดแนะนำ
Note 1note1

Brief note about track 1.

บรรทัดเลือกได้
Length 1length1

Length of track 1. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดแนะนำ
Lyrics 1lyrics1

Lyricist for track 1. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 1music1

Composer of track 1. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 1writer1

Writer of track 1. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 1extra1

Value for the extra column for track 1. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 2title2

Title of track 2.

บรรทัดเลือกได้
Note 2note2

Brief note about track 2.

บรรทัดเลือกได้
Length 2length2

Length of track 2. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 2lyrics2

Lyricist for track 2. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 2music2

Composer of track 2. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 2writer2

Writer of track 2. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 2extra2

Value for the extra column for track 2. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 3title3

Title of track 3.

บรรทัดเลือกได้
Note 3note3

Brief note about track 3.

บรรทัดเลือกได้
Length 3length3

Length of track 3. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 3lyrics3

Lyricist for track 3. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 3music3

Composer of track 3. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 3writer3

Writer of track 3. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 3extra3

Value for the extra column for track 3. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 4title4

Title of track 4.

บรรทัดเลือกได้
Note 4note4

Brief note about track 4.

บรรทัดเลือกได้
Length 4length4

Length of track 4. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 4lyrics4

Lyricist for track 4. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 4music4

Composer of track 4. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 4writer4

Writer of track 4. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 4extra4

Value for the extra column for track 4. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 5title5

Title of track 5.

บรรทัดเลือกได้
Note 5note5

Brief note about track 5.

บรรทัดเลือกได้
Length 5length5

Length of track 5. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 5lyrics5

Lyricist for track 5. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 5music5

Composer of track 5. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 5writer5

Writer of track 5. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 5extra5

Value for the extra column for track 5. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 6title6

Title of track 6.

บรรทัดเลือกได้
Note 6note6

Brief note about track 6.

บรรทัดเลือกได้
Length 6length6

Length of track 6. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 6lyrics6

Lyricist for track 6. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 6music6

Composer of track 6. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 6writer6

Writer of track 6. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 6extra6

Value for the extra column for track 6. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 7title7

Title of track 7.

บรรทัดเลือกได้
Note 7note7

Brief note about track 7.

บรรทัดเลือกได้
Length 7length7

Length of track 7. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 7lyrics7

Lyricist for track 7. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 7music7

Composer of track 7. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 7writer7

Writer of track 7. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 7extra7

Value for the extra column for track 7. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 8title8

Title of track 8.

บรรทัดเลือกได้
Note 8note8

Brief note about track 8.

บรรทัดเลือกได้
Length 8length8

Length of track 8. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 8lyrics8

Lyricist for track 8. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 8music8

Composer of track 8. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 8writer8

Writer of track 8. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 8extra8

Value for the extra column for track 8. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 9title9

Title of track 9.

บรรทัดเลือกได้
Note 9note9

Brief note about track 9.

บรรทัดเลือกได้
Length 9length9

Length of track 9. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 9lyrics9

Lyricist for track 9. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 9music9

Composer of track 9. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 9writer9

Writer of track 9. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 9extra9

Value for the extra column for track 9. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 10title10

Title of track 10.

บรรทัดเลือกได้
Note 10note10

Brief note about track 10.

บรรทัดเลือกได้
Length 10length10

Length of track 10. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 10lyrics10

Lyricist for track 10. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 10music10

Composer of track 10. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 10writer10

Writer of track 10. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 10extra10

Value for the extra column for track 10. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 11title11

Title of track 11.

บรรทัดเลือกได้
Note 11note11

Brief note about track 11.

บรรทัดเลือกได้
Length 11length11

Length of track 11. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 11lyrics11

Lyricist for track 11. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 11music11

Composer of track 11. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 11writer11

Writer of track 11. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 11extra11

Value for the extra column for track 11. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 12title12

Title of track 12.

บรรทัดเลือกได้
Note 12note12

Brief note about track 12.

บรรทัดเลือกได้
Length 12length12

Length of track 12. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 12lyrics12

Lyricist for track 12. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 12music12

Composer of track 12. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 12writer12

Writer of track 12. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 12extra12

Value for the extra column for track 12. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 13title13

Title of track 13.

บรรทัดเลือกได้
Note 13note13

Brief note about track 13.

บรรทัดเลือกได้
Length 13length13

Length of track 13. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 13lyrics13

Lyricist for track 13. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 13music13

Composer of track 13. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 13writer13

Writer of track 13. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 13extra13

Value for the extra column for track 13. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 14title14

Title of track 14.

บรรทัดเลือกได้
Note 14note14

Brief note about track 14.

บรรทัดเลือกได้
Length 14length14

Length of track 14. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 14lyrics14

Lyricist for track 14. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 14music14

Composer of track 14. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 14writer14

Writer of track 14. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 14extra14

Value for the extra column for track 14. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 15title15

Title of track 15.

บรรทัดเลือกได้
Note 15note15

Brief note about track 15.

บรรทัดเลือกได้
Length 15length15

Length of track 15. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 15lyrics15

Lyricist for track 15. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 15music15

Composer of track 15. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 15writer15

Writer of track 15. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 15extra15

Value for the extra column for track 15. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 16title16

Title of track 16.

บรรทัดเลือกได้
Note 16note16

Brief note about track 16.

บรรทัดเลือกได้
Length 16length16

Length of track 16. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 16lyrics16

Lyricist for track 16. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 16music16

Composer of track 16. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 16writer16

Writer of track 16. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 16extra16

Value for the extra column for track 16. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 17title17

Title of track 17.

บรรทัดเลือกได้
Note 17note17

Brief note about track 17.

บรรทัดเลือกได้
Length 17length17

Length of track 17. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 17lyrics17

Lyricist for track 17. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 17music17

Composer of track 17. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 17writer17

Writer of track 17. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 17extra17

Value for the extra column for track 17. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 18title18

Title of track 18.

บรรทัดเลือกได้
Note 18note18

Brief note about track 18.

บรรทัดเลือกได้
Length 18length18

Length of track 18. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 18lyrics18

Lyricist for track 18. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 18music18

Composer of track 18. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 18writer18

Writer of track 18. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 18extra18

Value for the extra column for track 18. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 19title19

Title of track 19.

บรรทัดเลือกได้
Note 19note19

Brief note about track 19.

บรรทัดเลือกได้
Length 19length19

Length of track 19. Format is m:ss. (mm:ss or even h:mm:ss is fine for long tracks.)

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 19lyrics19

Lyricist for track 19. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Music 19music19

Composer of track 19. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Writer 19writer19

Writer of track 19. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 19extra19

Value for the extra column for track 19. The header of the extra column is set with the extra_column parameter.

บรรทัดเลือกได้
Title 20title20

Title of track 20. Use title21, title22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Note 20note20

Brief note about track 20. Use note21, note22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Length 20length20

Length of track 20. Use length21, length22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Lyrics 20lyrics20

Lyricist for track 20. If the lyrics of most of the tracks are written by the same person(s), use the all_lyrics parameter instead, and use the note parameters for exceptions. Use lyrics21, lyrics22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Music 20music20

Composer of track 20. If most of the tracks are composed by the same person(s), use the all_music parameter instead, and use the note parameters for exceptions. Use music21, music22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Writer 20writer20

Writer of track 20. If most of the tracks are written by the same person(s), use the all_writing parameter instead, and use the note parameters for exceptions. Use writer21, writer22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Extra field 20extra20

Value for the extra column for track 20. The header of the extra column is set with the extra_column parameter. Use extra21, extra22, etc. for subsequent tracks.

บรรทัดเลือกได้
Total lengthtotal_length

The total length of all the tracks in the track listing

ไม่ทราบชนิดแนะนำ
Column width (Title)title_width

Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.

ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Writing)writing_width

Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.

ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Music)music_width

Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.

ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Lyrics)lyrics_width

Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.

ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Column width (Extra)extra_width

Include these parameters to override the default column widths. Note: If the width of a column is overridden, the width of all other columns used in the table must be also overridden for it to appear correctly.

ตัวอย่าง
30%
ไม่ทราบชนิดเลือกได้