วิกิพีเดีย:สคริปต์ผู้ใช้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สคริปต์ผู้ใช้ (user scripts) เป็นโค้ดภาษาจาวาสคริปต์ ที่ใช้ในการตกแต่ง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมความสามารถ รูปแบบวิกิพีเดียสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว โดยปกติจะใส่ในหน้า __สกิน__.js ของผู้ใช้ ซึ่งความสามารถส่วนนี้สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกวิกิพีเดียเท่านั้น

การใส่สคริปต์ผู้ใช้[แก้]

โดยให้ใส่โค้ดจาวาสคริปต์ที่ต้องการที่หน้า:

ผู้ใช้:__ชื่อผู้ใช้__/__สกิน__.js

โดยเปลี่ยน "__ชื่อผู้ใช้__" เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณเอง และ "__สกิน__" เป็นสกินที่คุณต้องการใช้สคริปต์ เช่น vector หรือ monobook (สกินปริยายของวิกิพีเดียคือ vector)

ตัวอย่างความสามารถเพิ่มเมนูด้านบน[แก้]

ตัวอย่างความสามารถที่นิยมคือ การเพิ่มเมนูด้านบน เหมือนดังรูปแสดง (หรืออาจจะเพิ่มด้านซ้ายมือ) วิธีใช้โดยการนำฟังก์ชันของจาวาสคริปต์ ไปใส่ไว้ในหน้าผู้ใช้

ตัวอย่างการใช้งานสคริปต์ผู้ใช้

ตัวอย่างสคริปต์ จากผู้ใช้งานคนอื่น[แก้]

สคริปต์ ที่นำไปใช้ได้[แก้]

สคริปต์จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ สคริปต์เครื่องมือ กับสคริปต์เฉพาะทาง โดยการใช้งานของสคริปต์เฉพาะทางอาจ จำเป็น ที่จะต้องใช้ สคริปต์ เครื่องมือตัวใดตัวหนึ่ง ในการช่วยแสดงผล โดยวิธีการนำไปใช้ สามารถเลือกสคริปต์ที่ต้องการไปใส่ไว้ในหน้าสคริปต์ ของตัวเองตามความเหมาะสม สำหรับสคริปต์ เครื่องมือ สามารถใส่ครั้งเดียว และสามารถเรียกใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง

สำคัญ: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าจาวาสคริปต์ของคุณ ให้ทำการ Refresh หน้านั้นหลังจากบันทึกเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ Refresh:

 • ใน IE กด Ctrl-F5
 • ใน Mozilla/Safari/Konqueror กด Shift ค้าง แล้วกด Reload (หรือ Ctrl-Shift-R)
 • ใน Opera กด F5

สคริปต์เครื่องมือ[แก้]

เพิ่มแท็บด้านบน[แก้]

function addTab(url, name, id, title, key) {
  var tabs = document.getElementById('p-cactions').getElementsByTagName('ul') [0];
  addlilink(tabs, url, name, id, title, key) ;
}

เพิ่มเมนู เครื่องมือ ด้านซ้าย[แก้]

function addlilink(tabs, url, name, id, title, key) {
  var na = document.createElement('a') ;
  na.href = url;
  na.appendChild(document.createTextNode(name)) ;
  var li = document.createElement('li') ;
  if(id) li.id = id;
  li.appendChild(na) ;
  tabs.appendChild(li) ;
  na.accesskey = key;
  var pref = 'alt-';
  if(((clientPC.indexOf('AppleWebKit') !=-1) && (clientPC.indexOf('spoofer') ==-1)) || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf( 'mac' ) != -1 ) pref = 'control-';
  if(clientPC.indexOf('opera') !=-1) pref = 'shift-esc-';
  if(key && title) na.title = title + ' [' + pref + key + ']';
  else if(title) na.title = title;
  else if(key) na.title = '[' + pref + key + ']';
  return li;
}

อ่านชื่อของหน้านั้น[แก้]

var articleTitle = mw.config.get('wgPageName');

สคริปต์เฉพาะทาง[แก้]

ใส่ข้อความต้องการความช่วยเหลือ[แก้]

ใส่ข้อความต้องการความช่วยเหลือ ที่ส่วนบนของบทความ และทำการเซฟบทความทันที

// ========== Quick Wikify ==========
function doQwikify() {
 document.editform.wpTextbox1.value = "{{ช่วยดูหน่อย}}\n\n" + document.editform.wpTextbox1.value;
 document.editform.wpSummary.value = "ช่วยดูหน่อย";
 document.editform.wpMinoredit.checked = true;
 document.editform.submit() ;
}

function addQwikify() {
 addTab("javascript:doQwikify() ", "ช่วย", "ca-wikify", "แจ้งว่าช่วยดูหน่อย", "") ;
 akeytt() ;
}

if (document.title.indexOf("แก้ไข ") == 0) {
 if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addQwikify, false) ;
 else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addQwikify) ;
}

แจ้งโฆษณา[แก้]

ใส่กล่องข้อความแจ้งโฆษณา ที่ส่วนบนของบทความ และทำการเซฟบทความทันที

// ========== แจ้งโฆษณา ==========
addOnloadHook(function() {
 //check if called from deletion request
 if(document.getElementById('ca-nstab-special')) {
  return;
 }

 if (document.title.indexOf("แก้ไข") != -1) {
  if (document.URL.lastIndexOf("&fakeaction=advert") == -1)
   return;

  document.editform.wpTextbox1.value = "{{โฆษณา}}\n\n" + document.editform.wpTextbox1.value;
  document.editform.wpSummary.value = "แจ้งโฆษณา";
  document.editform.submit() ;
  return;
 }
 addTab("javascript:doAdvert() ", "แจ้งโฆษณา", "ca-advert", "คำสั่งแจ้งโฆษณา", "") ;
}) ;
 
function doAdvert() {
 //edit page
 var title = document.title.substr(0, document.title.lastIndexOf(' - วิกิพีเดีย')) ;
 location.assign("/w/index.php?title=" + title + "&action=edit&fakeaction=advert") ;
}

แจ้งลบ[แก้]

ใส่กล่องข้อความแจ้งลบ ที่ส่วนบนของบทความ และทำการเซฟบทความทันที

// ========== แจ้งลบ ==========
addOnloadHook(function() {
 //check if called from deletion request
 if(document.getElementById('ca-nstab-special')) {
  return;
 }

 if (document.title.indexOf("แก้ไข") != -1) {
  if (document.URL.lastIndexOf("&fakeaction=speedydel") == -1)
   return;

  document.editform.wpTextbox1.value = "{{ลบ}}\n\n" + document.editform.wpTextbox1.value;
  document.editform.wpSummary.value = "แจ้งลบ";
  document.editform.submit() ;
  return;
 }
 addTab("javascript:doQsd() ", "แจ้งลบ", "ca-sd", "คำสั่งแจ้งลบ", "") ;
}) ;
 
function doQsd() {
 //edit page
 var title = document.title.substr(0, document.title.lastIndexOf(' - วิกิพีเดีย')) ;
 location.assign("/w/index.php?title=" + title + "&action=edit&fakeaction=speedydel") ;
}

แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์[แก้]

ใส่กล่องข้อความแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมเติมวันที่ในเวลาไทยให้โดยอัตโนมัติ ที่ส่วนบนของบทความ

// ========== แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ (รุ่นใส่เวลาไทย) ==========
function doCopyViolation() {
 var currentDay = new Date() ;
 var thaiDate = new Date(currentDay.getTime() + 25200000) ; //7*1000*60*60
 var month = thaiDate.getUTCMonth() +1;
 var year = thaiDate.getUTCFullYear() +543;

 document.editform.wpTextbox1.value = "{{ละเมิดลิขสิทธิ์ | url= | วันที่=" + thaiDate.getUTCDate()
 + "/" + month + "/" + year + " | หมายเหตุ= }}"
 document.editform.wpSummary.value = "แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ ";
}
function addCopyViolation() {
 addTab("javascript:doCopyViolation() ", "ละเมิด", "ca-vio", "แจ้งละเมิดลิขสิทธิ์", "") ;
 akeytt() ;
}

if (document.title.indexOf("แก้ไข ") == 0) {
 if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addCopyViolation, false) ;
 else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addCopyViolation) ;
}

เก็บกวาดนโยบายเก่า[แก้]

// ========== เก็บกวาดนโยบายเก่า ==========
// สคริปต์นี้ เปลี่ยนคำสั่งเก่า เช่น Category, Image, และข้อความเก่า
function doCleanupTag() {
 text = document.editform.wpTextbox1.value;
 text = replace(text,'[[Category:','[[หมวดหมู่:') ;
 text = replace(text,'[[category:','[[หมวดหมู่:') ;
 text = replace(text,'[[Image:','[[ภาพ:') ;
 text = replace(text,'[[image:','[[ภาพ:') ;
 text = replace(text,'== แหล่งอ้างอิง','== อ้างอิง') ;
 text = replace(text,'== หนังสืออ้างอิง','== อ้างอิง') ;
 text = replace(text,'== เอกสารอ้างอิง','== อ้างอิง') ;
 text = replace(text,'== แหล่งข้อมูลอ้างอิง','== อ้างอิง') ;
 text = replace(text,'== หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง','== ดูเพิ่ม') ;
 text = replace(text,'== ดูเพิ่มที่','== ดูเพิ่ม') ;
 text = replace(text,'== เว็บไซต์อื่น','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;
 text = replace(text,'== เว็บไซต์ภายนอก','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;
 text = replace(text,'== โยงภายนอก','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;
 text = replace(text,'== ลิงก์ภายนอก','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;
 text = replace(text,'== ลิงค์ภายนอก','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;
 text = replace(text,'== Link ภายนอก','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;
 text = replace(text,'== ข้อมูลภายนอก','== แหล่งข้อมูลอื่น') ;

 text = replace(text,'*[','* [') ;
 document.editform.wpTextbox1.value = text;
 document.editform.wpSummary.value = "แก้ไข +เก็บกวาด";
}

function addCleanupTag() {
 addTab("javascript:doCleanupTag() ", "เก็บกวาด", "ca-taclt", "เก็บกวาด", "") ;
}

if (document.title.indexOf("แก้ไข ") == 0) {
 if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addCleanupTag, false) ;
 else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addCleanupTag) ;
}

สลับเปลี่ยนระหว่างตัวเลขอารบิกกับเลขไทย[แก้]

// ========== Replace string ==========
// Javascript from http://www.irt.org/script/242.htm
function replace(string,text,by) {
// Replaces text with by in string
  var strLength = string.length, txtLength = text.length;
  if ((strLength == 0) || (txtLength == 0)) return string;

  var i = string.indexOf(text) ;
  if ((!i) && (text != string.substring(0,txtLength))) return string;
  if (i == -1) return string;

  var newstr = string.substring(0,i) + by;

  if (i+txtLength < strLength)
    newstr += replace(string.substring(i+txtLength,strLength) ,text,by) ;

  return newstr;
}

// ========== Thai to Arabic Numbers ==========
// This script converts all Thai numbers (๑ ๒ ๓) to Arabic numbers (1 2 3)
function doConvertNumber() {
 text = document.editform.wpTextbox1.value;
 text = replace(text,'๑','1') ;
 text = replace(text,'๒','2') ;
 text = replace(text,'๓','3') ;
 text = replace(text,'๔','4') ;
 text = replace(text,'๕','5') ;
 text = replace(text,'๖','6') ;
 text = replace(text,'๗','7') ;
 text = replace(text,'๘','8') ;
 text = replace(text,'๙','9') ;
 text = replace(text,'๐','0') ;
 document.editform.wpTextbox1.value = text;
 document.editform.wpSummary.value = "เปลี่ยนเลขไทยเป็นอารบิก";
}

function addConvertNumber() {
 addTab("javascript:doConvertNumber() ", "๒ ->2", "ca-tanum", "เปลี่ยนเลขไทยเป็นอารบิก", "") ;
 akeytt() ;
}

if (document.title.indexOf("แก้ไข ") == 0) {
 if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addConvertNumber, false) ;
 else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addConvertNumber) ;
}

// ========== Arabic to Thai Numbers ==========
// This script converts all Arabic numbers (1 2 3) to Thai numbers (๑ ๒ ๓)
function doConvertToThaiNumber() {
 text = document.editform.wpTextbox1.value;
 text = replace(text,'1','๑') ;
 text = replace(text,'2','๒') ;
 text = replace(text,'3','๓') ;
 text = replace(text,'4','๔') ;
 text = replace(text,'5','๕') ;
 text = replace(text,'6','๖') ;
 text = replace(text,'7','๗') ;
 text = replace(text,'8','๘') ;
 text = replace(text,'9','๙') ;
 text = replace(text,'0','๐') ;
 document.editform.wpTextbox1.value = text;
 document.editform.wpSummary.value = "เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย";
}
function addConvertToThaiNumber() {
 addTab("javascript:doConvertToThaiNumber() ", "2 ->๒", "ca-atnum", "เปลี่ยนเลขอารบิกเป็นไทย", "") ;
 akeytt() ;
}

if (document.title.indexOf("แก้ไข ") == 0) {
 if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addConvertToThaiNumber, false) ;
 else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addConvertToThaiNumber) ;
}

แก้ย่อหน้าแรกสุด (ย่อหน้าสรุป)[แก้]

// ========== Edit Section 0 ==========
function addEditSection0() {
 ta['ca-edit-0'] = ['', 'Edit the zeroth section of this page'];
 if (!document.getElementById) return;
 x = document.getElementById('ca-edit') ;
 if(!x) return;
 y = document.createElement('LI') ;
 y.id = 'ca-edit-0';
 if (x.className == 'selected') {
  if (/&action=edit&section=0$/.test(window.location.href)) {
   x.className = 'istalk';
   y.className = 'selected';
  } else {
   x.className = 'selected istalk';
  }
 } else if (x.className == 'selected istalk') {
  if (/&action=edit&section=0$/.test(window.location.href)) {
   x.className = 'istalk';
   y.className = 'selected istalk';
  } else {
   y.className = 'istalk';
  }
 } else {
  y.className = x.className;
  x.className = 'istalk';
 }
 z = document.createElement('A') ;
 if (x.children) {
  z.href = x.children[0].href + '&section=0';
  z.appendChild(document.createTextNode('0')) ;
  y.appendChild(z) ;
  document.getElementById('p-cactions').children[1].insertBefore(y,x.nextSibling) ;
 } else {
  z.href = x.childNodes[0].href + '&section=0';
  z.appendChild(document.createTextNode('0')) ;
  y.appendChild(z) ;
  document.getElementById('p-cactions').childNodes[3].insertBefore(y,x.nextSibling) ;
 }
}

if (document.title.indexOf("Editing ") == -1) {
 if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addEditSection0, false) ;
 else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addEditSection0) ;
}

ดูความแตกต่างล่าสุด[แก้]

// ========== ดูความแตกต่างล่าสุด (Last diff) ==========
var articleTitle = mw.config.get('wgPageName');

function doLastDiff() {
 var nurl="http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=" + articleTitle + "&diff=cur&oldid=prev";
 document.location=nurl;
}

function addLastDiff() {
  var tabs = document.getElementById('p-cactions').getElementsByTagName('ul') [0];
  var l=addlilink(tabs, "javascript:doLastDiff() ", 'ล่าสุด', '') ;
  l.lastChild.title="ดูความแตกต่างล่าสุด";
}

if (document.title.indexOf("แก้ไข") == -1) {
 if(wgCanonicalNamespace.indexOf("Special") == -1) {
  if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", addLastDiff, false) ;
  else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", addLastDiff) ;
 }
}

บังคับลาพักร้อน[แก้]