แม่แบบ:กล่องข้อมูล เกาะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่องข้อมูล เกาะ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This template is intended to be used as an Infobox for an island or an archipelago of islands.

Blank infobox[แก้]

{{{name}}}
{{{local_name}}}
สมญา: {{{nickname}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.16|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{image_map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|upright=1.16|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
{{{pushpin_map_alt}}}
[[File:{{{pushpin_mark}}}|8x8px|{{{pushpin_label}}}|link=|alt={{{pushpin_map_alt}}}]]
{{{pushpin_label}}}
{{{pushpin_map_caption}}}
ที่มาของชื่อ{{{etymology}}}
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง{{{location}}}
พิกัด0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
OS grid reference25
ประเภท{{{island_type}}}
กลุ่มเกาะ{{{archipelago}}}
แหล่งน้ำใกล้เคียง{{{waterbody}}}
เกาะทั้งหมด{{{total_islands}}}
เกาะหลัก{{{major_islands}}}
พื้นที่{{{area_km2}}} กม.2 ({{{area_sqmi}}} ตารางไมล์){{{area_footnotes}}}
อันดับพื้นที่{{{rank}}}
ความยาว{{{length_km}}} กม. ({{{length_mi}}} ไมล์){{{length_footnotes}}}
ความกว้าง123–123 km (76–76 mi){{{width_footnotes}}}
ความยาวชายฝั่ง{{{coastline_km}}} กม. ({{{coastline_mi}}} ไมล์){{{coastline_footnotes}}}
ระดับสูงสุด{{{elevation_m}}} ม. ({{{elevation_ft}}} ฟุต){{{elevation_footnotes}}}
จุดสูงสุด{{{highest_mount}}}
การปกครอง
{{{country}}}
ปกครองภายใต้{{{treaty_system}}}
{{{country_admin_divisions_title}}}{{{country_admin_divisions}}}
{{{country_admin_divisions_title_1}}}{{{country_admin_divisions_1}}}
{{{country_admin_divisions_title_2}}}{{{country_admin_divisions_2}}}
{{{country_admin_divisions_title_3}}}{{{country_admin_divisions_3}}}
{{{country_admin_divisions_title_4}}}{{{country_admin_divisions_4}}}
{{{country_largest_city_type}}}ศูนย์กลางและ{{{country_largest_city_type}}}ใหญ่สุด{{{country_capital_and_largest_city}}} (pop. {{{country_largest_city_population}}})
{{{country_leader_title}}}{{{country_leader_name}}}
พื้นที่{{{country_area_km2}}} กม.2 ({{{country_area_sqmi}}} ตารางไมล์){{{country_area}}}
{{{country1}}}
{{{country1_admin_divisions_title}}}{{{country1_admin_divisions}}}
{{{country1_admin_divisions_title_1}}}{{{country1_admin_divisions_1}}}
{{{country1_largest_city_type}}}ศูนย์กลางและ{{{country1_largest_city_type}}}ใหญ่สุด{{{country1_capital_and_largest_city}}} (pop. {{{country1_largest_city_population}}})
{{{country1_leader_title}}}{{{country1_leader_name}}}
พื้นที่{{{country1_area_km2}}} กม.2 ({{{country1_area_sqmi}}} ตารางไมล์){{{country1_area}}}
{{{country8}}}
{{{country8_admin_divisions_title}}}{{{country8_admin_divisions}}}
{{{country8_admin_divisions_title_1}}}{{{country8_admin_divisions_1}}}
Capital and largest {{{country8_largest_city_type}}}{{{country8_capital_and_largest_city}}} (pop. {{{country8_largest_city_population}}})
{{{country8_leader_title}}}{{{country8_leader_name}}}
Area covered{{{country8_area_km2}}} กม.2 ({{{country8_area_sqmi}}} ตารางไมล์){{{country8_area}}}
ประชากรศาสตร์
เดมะนิม{{{demonym}}}
ประชากร{{{population}}} ({{{population_as_of}}}){{{population_footnotes}}}
อันดับประชากร{{{population_rank}}} out of {{{population_rank_max}}}
ความหนาแน่น{{{density_km2}}}/กม.2 ({{{density_sqmi}}}/ตารางไมล์){{{density_footnotes}}}
อันดับความหนาแน่น{{{density_rank}}}
ภาษา{{{languages}}}
กลุ่มชาติพันธุ์{{{ethnic_groups}}}
ข้อมูลอื่น ๆ
เขตเวลา
 • {{{timezone1}}} ([[UTC{{{utc_offset1}}}]])
 • {{{timezone2}}} ([[UTC{{{utc_offset2}}}]])
 • ฤดูร้อน (ออมแสง)
 • {{{timezone1_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST}}}]])
 • {{{timezone2_DST}}} ([[UTC{{{utc_offset2_DST}}}]])
{{{postal_code_type}}}{{{postal_code}}}
{{{area_code_type}}}{{{area_code}}}
ทะเบียนรถ{{{registration_plate}}}
{{{iso_code_type}}}{{{iso_code}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{{additional_info}}}
{{{misc}}} {{{module}}}
{{{footnotes}}}


Metric units[แก้]

{{Infobox islands
| name               = {{subst:PAGENAME}}
| native_name            = <!-- or |local_name= -->
| native_name_link         = 
| native_name_lang         = 
| sobriquet             = <!-- or |nickname= -->
| image_name            = 
| image_size            = 
| image_caption           = 
| image_alt             = 
| image_map             = 
| image_map_alt           = 
| image_map_size          = 
| image_map_caption         = 
| pushpin_map            = 
| pushpin_label           = 
| pushpin_label_position      = 
| pushpin_map_alt          = 
| pushpin_relief          = 
| pushpin_map_caption        = 
| coordinates            = <!-- {{coord|display=it}} -->
| etymology             = 
| location             = <!-- mandatory, body of water where located -->
| grid_reference          = <!-- UK only -->
| archipelago            = 
| waterbody             = 
| total_islands           = 
| major_islands           = 
| area_km2             = <!-- or |area_m2= or |area_ha= -->
| area_footnotes          = 
| rank               = 
| length_km             = <!-- or |length_m= -->
| length_footnotes         = 
| width_km             = <!-- or |width_m= -->
| width_footnotes          = 
| coastline_km           = <!-- or |coastline_m= -->
| coastline_footnotes        = 
| elevation_m            = 
| elevation_footnotes        = 
| highest_mount           = 
| country              = <!-- mandatory -->
| country_admin_divisions_title   = 
| country_admin_divisions      = 
| country_admin_divisions_title_1  = 
| country_admin_divisions_1     = 
| country_admin_divisions_title_2  = 
| country_admin_divisions_2     = 
| country_capital_type       = 
| country_capital          = 
| country_largest_city_type     = 
| country_largest_city       = 
| country_capital_and_largest_city = 
| country_largest_city_population  = 
| country_leader_title       = 
| country_leader_name        = 
| country_area_km2         = <!-- or |country_area_m2= or |country_area_ha= -->
| country1             = 
| country1_admin_divisions_title  = 
| country1_admin_divisions     = 
| country1_admin_divisions_title_1 = 
| country1_admin_divisions_1    = 
| country1_capital_type       = 
| country1_capital         = 
| country1_largest_city_type    = 
| country1_largest_city       = 
| country1_capital_and_largest_city = 
| country1_largest_city_population = 
| country1_leader_title       = 
| country1_leader_name       = 
| country1_area_km2         = <!-- or |country1_area_m2= or |country1_area_ha= -->
| demonym              = 
| population            = 
| population_as_of         = 
| population_footnotes       = 
| population_rank = 
| population_rank_max        = 
| density_km2            = 
| density_rank = 
| density_footnotes         = 
| languages             = 
| ethnic_groups           = 
| timezone1             = 
| utc_offset1            = 
| timezone1_DST           = 
| utc_offset1_DST          = 
| website              = 
| additional_info          = 
| footnotes             = 
}}

Non-metric units[แก้]

{{Infobox islands
| name               = <!-- mandatory -->
| native_name            = <!-- or |local_name= -->
| native_name_link         = 
| native_name_lang         = 
| sobriquet             = <!-- or |nickname= -->
| image               = 
| image_size            = 
| image_caption           = 
| image_alt             = 
| image_map             = 
| image_map_alt           = 
| image_map_size          = 
| image_map_caption         = 
| pushpin_map            = 
| pushpin_label           = 
| pushpin_label_position      = 
| pushpin_map_alt          = 
| pushpin_relief          = 
| pushpin_map_caption        = 
| coordinates            = <!-- {{coord|LATITUDE|N/S|LONGITUDE|E/W|display=it}} -->
| etymology             = 
| location             = <!-- mandatory, body of water where located -->
| grid_reference          = <!-- UK only -->
| archipelago            = 
| waterbody             = 
| total_islands           = 
| major_islands           = 
| area_sqmi             = <!-- or |area_sqft= or |area_acre= -->
| area_footnotes          = 
| rank               = 
| length_mi             = <!-- or |length_ft= -->
| length_footnotes         = 
| width_mi             = <!-- or |width_ft= -->
| width_footnotes          = 
| coastline_mi           = <!-- or |coastline_ft= -->
| coastline_footnotes        = 
| elevation_ft           = 
| elevation_footnotes        = 
| highest_mount           = 
| country              = <!-- mandatory -->
| country_admin_divisions_title   = 
| country_admin_divisions      = 
| country_admin_divisions_title_1  = 
| country_admin_divisions_1     = 
| country_admin_divisions_title_2  = 
| country_admin_divisions_2     = 
| country_capital_type       = 
| country_capital          = 
| country_largest_city_type     = 
| country_largest_city       = 
| country_capital_and_largest_city = 
| country_largest_city_population  = 
| country_leader_title       = 
| country_leader_name        = 
| country_area_sqmi         = <!-- or |country_area_sqft= or |country_area_acre= -->
| country1             = 
| country1_admin_divisions_title  = 
| country1_admin_divisions     = 
| country1_admin_divisions_title_1 = 
| country1_admin_divisions_1    = 
| country1_capital_type       = 
| country1_capital         = 
| country1_largest_city_type    = 
| country1_largest_city       = 
| country1_capital_and_largest_city = 
| country1_largest_city_population = 
| country1_leader_title       = 
| country1_leader_name       = 
| country1_area_sqmi        = <!-- or |country1_area_sqft= or |country1_area_acre= -->
| demonym              = 
| population            = 
| population_as_of         = 
| population_footnotes       = 
| population_rank = 
| population_rank_max        = 
| density_sqmi           = 
| density_rank = 
| density_footnotes         = 
| ethnic_groups           = 
| timezone1             = 
| utc_offset1            = 
| timezone1_DST           = 
| utc_offset1_DST          = 
| website              = 
| additional_info          = 
| footnotes             = 
}}

Width range[แก้]

To express a width range, replace |width_km= or |width_m= or |width_mi= or |width_ft= with one of the following:

| width_min_km   = 
| width_max_km   = 

or

| width_min_m   = 
| width_max_m   = 

or

| width_min_mi   = 
| width_max_mi   = 

or

| width_min_ft   = 
| width_max_ft   =