แม่น้ำโยโดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่น้ำโยะโดะ)
Jump to navigation Jump to search
แม่น้ำโยโดะ
Yodogawa 1.jpg

แม่น้ำโยโดะบริเวณตอนเหนือของโอซากะ
ต้นน้ำ โอสึ, จังหวัดชิงะ, ญี่ปุ่น
ปลายน้ำ อ่าวโอซากะ, จังหวัดโอซากะ, ญี่ปุ่น
ความยาว 75 กิโลเมตร (47 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 8,240 ตารางกิโลเมตร
แม่น้ำ

แม่น้ำโยโดะ (ญี่ปุ่น: 淀川 โยโดะงาวะ) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซตะ (ญี่ปุ่น: 瀬田川 เซตะงาวะ) หรือ แม่น้ำอุจิ (ญี่ปุ่น: 宇治川 อุจิงะวะ) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซากะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักน้ำหลักอยู่ที่ทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

ในเขตจังหวัดชิงะ แม่น้ำโยโดะจะถูกเรียกว่าแม่น้ำเซะตะ ไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน ต่อมาจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเคียวโตะ จะถูกเรียกว่าแม่น้ำอุจิ หลังจากนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคะสึระกับแม่น้ำคิซุ จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่าแม่น้ำโยะดะ ไหลสู่เขตจังหวัดโอซากะ ในจังหวัดโอซากะนี้เอง แม่น้ำโยโดะมีการแตกสาขาออกไปเป็นแม่น้ำคีวโยโดะไหลสู่ใจกลางของนครโอซากะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซากะ