แม่น้ำโยโดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แม่น้ำโยะโดะ)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่น้ำโยโดะ
Yodogawa 1.jpg

แม่น้ำโยโดะบริเวณตอนเหนือของโอซากะ
ต้นน้ำ โอสึ, จังหวัดชิงะ, ญี่ปุ่น
ปลายน้ำ อ่าวโอซากะ, จังหวัดโอซากะ, ญี่ปุ่น
ความยาว 75 กิโลเมตร (47 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 8,240 ตารางกิโลเมตร
แม่น้ำ

แม่น้ำโยโดะ (ญี่ปุ่น: 淀川 โยโดะงาวะ) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซตะ (ญี่ปุ่น: 瀬田川 เซตะงาวะ) หรือ แม่น้ำอุจิ (ญี่ปุ่น: 宇治川 อุจิงะวะ) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซากะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักน้ำหลักอยู่ที่ทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

ในเขตจังหวัดชิงะ แม่น้ำโยโดะจะถูกเรียกว่าแม่น้ำเซะตะ ไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน ต่อมาจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเคียวโตะ จะถูกเรียกว่าแม่น้ำอุจิ หลังจากนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคะสึระกับแม่น้ำคิซุ จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่าแม่น้ำโยะดะ ไหลสู่เขตจังหวัดโอซากะ ในจังหวัดโอซากะนี้เอง แม่น้ำโยโดะมีการแตกสาขาออกไปเป็นแม่น้ำคีวโยโดะไหลสู่ใจกลางของนครโอซากะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซากะ