แม่น้ำโยะโดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่น้ำโยะโดะ
Yodogawa 1.jpg

แม่น้ำโยะโดะบริเวณตอนเหนือของโอซะกะ
ต้นน้ำ โอสึ, จังหวัดชิงะ, ญี่ปุ่น
ปลายน้ำ อ่าวโอซะกะ, จังหวัดโอซะกะ, ญี่ปุ่น
ความยาว 75 กิโลเมตร (47 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 8,240 ตารางกิโลเมตร
แม่น้ำ

แม่น้ำโยะโดะ (ญี่ปุ่น: 淀川 โยะโดะ-งะวะ ?) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซะตะ (ญี่ปุ่น: 瀬田川 เซะตะ-งะวะ ?) หรือ แม่น้ำอุจิ (ญี่ปุ่น: 宇治川 อุจิ-งะวะ ?) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซะกะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักน้ำหลักอยู่ที่ทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

ในเขตจังหวัดชิงะ แม่น้ำโยะโดะจะถูกเรียกว่าแม่น้ำเซะตะ ไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน ต่อมาจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเคียวโตะ จะถูกเรียกว่าแม่น้ำอุจิ หลังจากนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคะสึระกับแม่น้ำคิซุ จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่าแม่น้ำโยะดะ ไหลสู่เขตจังหวัดโอซะกะ ในจังหวัดโอซะกะนี้เอง แม่น้ำโยะโดะมีการแตกสาขาออกไปเป็นแม่น้ำคีวโยะโดะไหลสู่ใจกลางของนครโอซะกะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซะกะ