แม่น้ำโยโดะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แม่น้ำโยโดะ
Yodogawa 1.jpg
ลักษณะทางกายภาพ
ปากน้ำอ่าวโอซากะ จังหวัดโอซากะ ญี่ปุ่น
ความยาว75 km (47 mi)

แม่น้ำโยโดะ (ญี่ปุ่น: 淀川โรมาจิYodo-gawa) บางช่วงของแม่น้ำเรียกว่า แม่น้ำเซตะ (ญี่ปุ่น: 瀬田川โรมาจิSeta-gawa) หรือ แม่น้ำอูจิ (ญี่ปุ่น: 宇治川โรมาจิUji-gawa) เป็นแม่น้ำสายหลักในจังหวัดโอซากะบนเกาะฮนชู มีแหล่งกักน้ำหลักอยู่ที่ทะเลสาบบิวะในจังหวัดชิงะ

ในเขตจังหวัดชิงะ แม่น้ำโยโดะจะถูกเรียกว่าแม่น้ำเซตะ ไหลเข้าสู่ทะเลสาบบิวะซึ่งเป็นทะเลสาบเขื่อน ต่อมาจึงไหลลงสู่เขตจังหวัดเกียวโต จะถูกเรียกว่าแม่น้ำอูจิ หลังจากนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคัตสึระกับแม่น้ำคิซุ จากจุดนี้เป็นต้นไปจะเรียกว่าแม่น้ำโยโดะ ไหลสู่เขตจังหวัดโอซากะ ในจังหวัดโอซากะนี้เอง แม่น้ำโยโดะมีการแตกสาขาออกไปเป็นแม่น้ำคีวโยโดะไหลสู่ใจกลางของนครโอซากะ แม่น้ำทั้งสองสายจะไหลออกสู่อ่าวโอซากะ