เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:AJP)
ทุน200,000,000 หุ้น [1]

บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ASIA JOINT PANORAMA PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:AJP) [2] ปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการประกอบธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ได้แก่ การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยช่วงแรกบริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2521 เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกในทะเล บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2522 และเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2522

บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2540 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการเหมืองแร่ ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะการทำเหมืองแร่ดีบุก ในปี 2547 บริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยบริษัทได้ดำเนินการค้าน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินออกเทน 91 และ 95 รวมถึงดีเซลหมุนเร็ว

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทได้ขยายธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นโดยได้ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องหมายการค้าของตัวเองและรับจ้างผลิต บริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักในด้านพลังงาน โดยหยุดการขายน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 และในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทได้เปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงานมาเป็นด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อแทนธุรกิจเดิมที่ได้หยุดการดำเนินงาน รวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง

บริษัทได้มีการขยายช่องทางในการประกอบธุรกิจด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยได้รับสิทธิร่วมดำเนินรายการวิทยุกับ บริษัท เอ.ซี. เรคคอร์ดส์ จำกัด โดยเป็นตัวแทนขายโฆษณาและขายเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ เอฟ.เอ็ม. 97.00MHz ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้หยุดดำเนินธุรกิจด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นตามที่ประมาณการไว้ ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพียงธุรกิจเดียวบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (STRD) เป็น บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) (AJP) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555