เวียงโบราณเวียงลอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เวียงโบราณเวียงลอ ตั้งอยู่ที่ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ มีอายุราว 1500-1600 ปีตามหลักฐานศิลาจารึกและพระพุทธรูปหินทราย ที่ขุดพบในตัวเมืองโบราณเวียงลอภายในคูเมือง กำแพงเมือง พบโบราณสถาน ประมาณ 10 แห่ง และพบซากโบราณสถาน นอกคูเมือง-กำแพงเมืองอีกประมาณ 40 แห่งที่สำคัญ คือ มีวัดร้างอยู่มากมาย พระธาตุและวัดเก่าแก่ คือวัดศรีปิงเมือง และใกล้เวียงลอยังเป็นจุดที่ลำน้ำจนไหลลงน้ำแม่อิง ด้วยเหตุนี้จึงเรียกบริเวณนี้เรียกว่า "สบอิง"

เวียงลอ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากร พบโบราณสถานภายในเวียงกว่า ๑๐ แห่ง นอกเวียง ๓๓ แห่ง ปัจจุบันโบราณสถานเวียงลอที่ได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะไปแล้วทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง คือ

๑. วัดศรีปิงเมือง

๒. วัดพระเจ้าเข้ากาด

๓. วัดมะม่วงแก้มแดง

๔. วัดพระธาตุหนองห้า

๕. กู่พระแก้ว

๖. วัดพระธาตุบุนนาค

๗. วัดเวียงป่าสัก

๘. วัดท่าแฉะ

๙. กู่ล้อมธาตุ

๑๐. วัดกู่บวกกู่

๑๑. กู่หนองผำ

๑๒. วัดศรีชุม

๑๓. กู่เกือกม้า

๑๔. วัดสารภี

๑๕. กู่ขะจ้าว

๑๖. โบราณสถานใกล้วัดศรีปิงเมือง