เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส)
เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส).jpg

พระนาม เจ้าคำตัน สิโรรส
พระอิสริยยศ เจ้าสุริยวงศ์นครเชียงใหม่
ฐานันดรศักดิ์ เจ้านายฝ่ายเหนือ
ราชวงศ์ ราชวงศ์ทิพย์จักร
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ พ.ศ. 2400
พิราลัย พ.ศ. 2478
พระบิดา เจ้าน้อยกาวิละ
พระมารดา เจ้าจันทร์หอม ณ เชียงใหม่
พระชายา เจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่
พระบุตร 10 คน

เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส) หรือ เจ้าคำตัน สิโรรส เจ้าสุริยวงศ์แห่งนครเชียงใหม่ บุตรในเจ้าน้อยกาวิละ ซึ่งเป็นเจ้านายในราชสกุลเชียงตุง (เขมรัฐ) และเจ้าจันทร์หอม ณ เชียงใหม่ เป็นนักปราชญ์ผู้มีความสามารถหลายด้าน ทั้งในด้านการทหาร การช่าง และด้านกวีนิพนธ์[1]

พระประวัติ[แก้]

เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส) หรือ เจ้าคำตัน สิโรรส เกิดเมื่อ พ.ศ. 2400 เป็นบุตรเจ้าน้อยกาวิละ ซึ่งเป็นเจ้านายในราชสกุลเชียงตุง (เขมรัฐ) และเจ้าจันทร์หอม ณ เชียงใหม่

เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส) มีชีวิตอยู่ในช่วงการปกครองของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ถึง 3 พระองค์ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ และเจ้าแก้วนวรัฐ ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2478

โอรส/ธิดา[แก้]

เจ้าสุริยวงศ์ (คำตัน สิโรรส) มีบุตรกับเจ้าสุคันธา ณ เชียงใหม่ ธิดาเจ้าราชบุตร (หนานสุริยวงษ์) 4 คน มีบุตรกับนางเกี๋ยงคำ 4 คน มีบุตรกับนางคำ 1 คน และมีบุตรกับนางนวล 1 คน

ผลงาน[แก้]

ด้านกวี[แก้]

ผลงานสำคัญ ในฐานะกวีที่มีฝีปากเยี่ยม ได้แต่งกวีนิพนธ์ภาษาล้านนา ค่าวซอเรื่องหงส์หินมหาชาตินครกัณฑ์สมัยใหม่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า นครเจ้าสุริยะหรือนครสมัย และซอรับเสด็จ

ด้านการทหาร[แก้]

เจ้าสุริยวงศ์ได้เข้ารับราชการในสมัยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 หน้าที่ทางการงานปกครอง คือเป็นนายกองระวังเหตุ แขวงเมืองยวม (อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบัน) เป็นที่หวาดหวั่นของโจรผู้ร้ายในสมัยนั้น

ด้านการช่าง[แก้]

ผลงานในฐานะเป็นนายช่างเอกที่มีความชำนาญในการแกะสลักสูง คือฐานแท่นแก้วพระพุทธรูปวัดสำเภา สัตตภัณฑ์ไม้สักแกะสลักเป็นพญานาคราช 7 เศียร ปัจจุบันอยู่ในวัดสำเภา เชียงใหม่และโต๊ะทำงานรูปโค้งแบบช่างจีนเซียงไฮ้

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่. เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

“ เจ้าสุริยวงศ์.” 2549. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ: 10 ตุลาคม. จาก http://www.lannaworld.com/person/Suriyawong.htm