เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าคณะใหญ่
จีนนิกาย
ท่านเย็นเต็ก.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
(เย็นเต็ก)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2530
ที่พำนักวัดโพธิ์แมนคุณาราม
ผู้แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง)
เงินตอบแทน10,300 บาท[1]

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย รูปปัจจุบันคือพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พ.ศ. 2530

อำนาจตามกฎหมาย[แก้]

ตามข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้[2]

 1. แต่งตั้งบรรพชิตในคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าคณะใหญ่กำหนดด้วยความเห็นชอบของสมเด็จพระสังฆราช
 2. แต่งตั้งบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่

ตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้[3]

 1. ดำเนินการปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ลัทธิ นิกาย กฎหมาย และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
 2. ควบคุมและส่งเสริมการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยของบรรพชิตในตำแหน่งรองลงมา
 4. แก้ไขข้อขัดข้องในการปกครองคณะสงฆ์
 5. ปกครองบรรพชิตในคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

พัดยศ[แก้]

พัดประจำตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย[แก้]

พัดประจำตำแหน่งเป็น พัดแฉกพุ่มข้าวบิณฑ์งาล้วน กระจังขอบนอกฉลุลายใบเทศ ขอบในแกะเป็นลายธรรมจักร โดยรอบสามชั้น ใจกลางคาบตับแกะเป็นลายหน้าราหูใหญ่ สานเส้นทอง ขอบทอง ยอดแกะเป็นบัวซ้อนสามชั้น สันและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ด้ามงาทั้งแท่ง

พัดประจำตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพิเศษ[แก้]

พัดประจำตำแหน่งเป็น พัดแฉกพุ่มข้าวบิณฑ์ กระจังใบใหญ่ 5 กลีบ ริ้วไหมทองเส้นหยาบ ปักดิ้นเลื่อมทองแร่ง ลายใบเทศและลายก้ามปู พื้นแพรขาว ขอบในแพรเหลืองสลับแดง ใจกลางมีตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ นมพัดปักลายหน้าราหูใหญ่ ท่ามกลางดอกบัวบาน ยอดงาแกะเป็นบัวซ้อนสามชั้น สันและคองาแกะเป็นบัวกลุ่ม ด้ามงาทั้งแท่ง

รายนามเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย[แก้]

คณะจีนนิกายยุคแรกยังรวมอยู่กับคณะสงฆ์ดั้งเดิม เพิ่งได้รับอำนาจในการปกครองตนเองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า เช่นเดียวกับพวกมอญ พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตั้งพระสงฆ์มอญให้มีสมณศักดิ์เหมือนอย่างพระสงฆ์ไทย จึงสมควรจะทรงตั้งพระสงฆ์จีนให้มีสมณศักดิ์ขึ้นบ้าง และมีพระเถระดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายสืบมาดั้งนี้

ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1 Buddhism dham jak.png พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (續行 สกเห็ง) ไม่ทราบปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2431[4] วัดบำเพ็ญจีนพรต
2 Buddhism dham jak.png พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (果悟 กวยหงอ) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมังกรกมลาวาส
3 Buddhism dham jak.png พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (盧慶 โล่วเข่ง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมังกรกมลาวาส
4 Buddhism dham jak.png พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (用濱 ย่งปิง) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดมังกรกมลาวาส
5 Buddhism dham jak.png พระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (常義 เซี่ยงหงี) ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี วัดจีนประชาสโมสร
6 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ฯโพธิ์แจ้งมหาเถระ.jpg พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (普淨 โพธิ์แจ้ง) พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2529 วัดโพธิ์เย็น
7 ท่านเย็นเต็ก.jpg พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (仁得 เย็นเต็ก) พ.ศ. 2530 ปัจจุบัน วัดโพธิ์แมนคุณาราม

อ้างอิง[แก้]

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (166 ก ฉบับพิเศษ): 2. 20 ตุลาคม พ.ศ. 2536. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. "กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (59 ก ฉบับพิเศษ): 4. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 4. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 5 (37): 324. 22 มกราคม 2451. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)