พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
( เย็นเต็ก)
เจ้าคุณเย็นเต็ก.jpg
เกิดพ.ศ. 2479 จังหวัดกาญจนบุรี
อายุ86
อุปสมบท7 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
พรรษา65
วัดวัดโพธิ์แมนคุณาราม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
เจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)[1] (จีน: 仁得) เป็นพระภิกษุนิกายมหายาน ชาวไทยเชื้อสายจีนกวางตุ้ง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม และรักษาการเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

ประวัติ[แก้]

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร ท่านมีนามเดิมว่าวีระ โพธิชาญประเสริฐ เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี เกิดปี พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายเกียดและนางตวน แซ่ตั้ง[2]

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ท่านได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดโพธิ์เย็น (สังกัดจีนนิกาย) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์[2] ได้รับฉายาทางธรรมว่าเย็นเต็ก หลังอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌาย์ และช่วยเหลือท่านสร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามจนสำเร็จ เมื่อพระอุปัชฌาย์มรณภาพในปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน

ตำแหน่งบริหารการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2511 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • พ.ศ. 2512 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2513 เป็นผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย
 • พ.ศ. 2516 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2521 เป็นรองประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกายและเลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2525 เป็นรองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2529 ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2530 เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย
 • พ.ศ. 2530 เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • พ.ศ. 2540 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงจีนวินัยธรเย็นเต็ก คณานุกรมในพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
 • พ.ศ. 2513 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต ผู้ช่วยปลัดซ้าย[3]
 • พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ[4] ตั้งคณานุกรมได้ 3 รูป (เสมอพระราชาคณะชั้นสามัญ)
 • พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป[5] (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ)
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนวิเนตา สาธุชนธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 5 รูป[6] (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)
 • พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็น พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป[7] (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม)
 • พ.ศ. 2542 - ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ มีคณานุศักดิ์ตั้งคณานุกรมได้ 6 รูป[8] (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ)

อ้างอิง[แก้]

 1. วัดโพธิ์แมนคุณาราม
 2. 2.0 2.1 ประวัติและผลงานหลวงพ่อ, วัดโพธิ์แมนคุณาราม
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 87 ตอนที่ 122, 31 ธันวาคม 2513, หน้า 24
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 99 ตอนที่ 184, 17 ธันวาคม 2525, หน้า 37
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 104 ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 62
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, ฉบับพิเศษ, เล่ม 109 ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 64
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 113 ตอนที่ 23 ข, 5 ธันวาคม 2539, หน้า 68
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนนิกาย, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 55