เงินทุน ศรีสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BFIT)
ก่อตั้งพ.ศ. 2512
สำนักงานใหญ่เลขที่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 [1]
บุคลากรหลัก
นาย สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ (รองประธานกรรมการ)
นาย ธิติธรรม โรจนพฤกษ์ (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์http://www.bfit.co.th/home/index2

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SRISAWAD FINANCE PUBLIC CO.,LTD. ชื่อย่อ:BFIT ชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ อังกฤษ: BANGKOK FIRST INVESTMENT & TRUST PUBLIC CO.,LTD.) [2]เริ่มประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์เมื่อปี 2512 โดยในปี 2543 บริษัทได้ดำเนินการแยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน โดยการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 52 ประจำปี 2560 ได้มีมติให้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท มาใช้เป็นชื่อปัจจุบัน โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ปีเดียวกัน[3] และมีบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดในปัจจุบัน พร้อมทั้งยังได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ จากอาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ ไปยังอาคารศรีสวัสดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย