อุปสรรค (แก้ความกำกวม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำสำคัญ "อุปสรรค" [อุปะสัก, อุบปะสัก] สามารถหมายถึง

  • อุปสรรค - เครื่องขัดข้อง, ความขัดข้อง, เครื่องขัดขวาง.
  • คำอุปสรรค - คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤต ให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิม เป็นต้น และถือเป็นคำเดียวกับคำนามหรือคำกริยานั้น เพราะตามปรกติจะไม่ใช้ตามลำพัง เช่น วัฒน์ = เจริญ, อภิวัฒน์ = เจริญยิ่ง; ปักษ์ = ฝ่าย, ปฏิปักษ์ = ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู