อิสลามศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อิสลามศึกษา[1] (อังกฤษ: Islamic studies) เป็นสาขาวิชาหนึ่งในศาสนศึกษา ทำการศึกษาประวัติศาสตร์ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม ตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันมีการเปิดสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 191-2