อาณาจักรในอาร์ดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาร์ดา (Arda) คือดินแดนในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ซึ่งประกอบด้วยทวีปต่างๆ และอาณาจักรของเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นรายชื่ออาณาจักรสำคัญในอาร์ดาในแต่ละยุคสมัย

ยุคที่หนึ่งและบรรพกาล[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของเอลฟ์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของพวกอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของคนแคระ[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของเอนท์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม[แก้ไขต้นฉบับ]

ยุคที่สอง[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของเอลฟ์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของคนแคระ[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม[แก้ไขต้นฉบับ]

ยุคที่สาม[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของเอลฟ์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของชาวโนลดอร์ ซินดาร์ และนันดอร์บางส่วน

อาณาจักรของมนุษย์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของชาวดูเนไดน์และอาณาจักรพันธมิตร
อื่นๆ

อาณาจักรของคนแคระ[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของฮอบบิท[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของเอนท์[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม[แก้ไขต้นฉบับ]

ยุคที่สี่[แก้ไขต้นฉบับ]

อาณาจักรของมนุษย์
ผนวกด้วยดินแดนต่อไปนี้
อาณาจักรคนแคระ
อาณาจักรเอลฟ์