อาณาจักรในอาร์ดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาร์ดา (Arda) คือดินแดนในจินตนิยายของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ในปกรณัมชุดมิดเดิลเอิร์ธ ซึ่งประกอบด้วยทวีปต่างๆ และอาณาจักรของเผ่าพันธุ์ต่างๆ มากมาย ต่อไปนี้เป็นรายชื่ออาณาจักรสำคัญในอาร์ดาในแต่ละยุคสมัย

ยุคที่หนึ่งและบรรพกาล[แก้]

อาณาจักรของเอลฟ์[แก้]

อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของพวกอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์[แก้]

อาณาจักรของคนแคระ[แก้]

อาณาจักรของเอนท์[แก้]

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม[แก้]

ยุคที่สอง[แก้]

อาณาจักรของเอลฟ์[แก้]

อาณาจักรของชาวโนลดอร์
อาณาจักรของชาวซินดาร์
อาณาจักรของอวาริหรือนันดอร์

อาณาจักรของมนุษย์[แก้]

อาณาจักรของคนแคระ[แก้]

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม[แก้]

ยุคที่สาม[แก้]

อาณาจักรของเอลฟ์[แก้]

อาณาจักรของชาวโนลดอร์ ซินดาร์ และนันดอร์บางส่วน

อาณาจักรของมนุษย์[แก้]

อาณาจักรของชาวดูเนไดน์และอาณาจักรพันธมิตร
อื่นๆ

อาณาจักรของคนแคระ[แก้]

อาณาจักรของฮอบบิท[แก้]

อาณาจักรของเอนท์[แก้]

อาณาจักรของฝ่ายอธรรม[แก้]

ยุคที่สี่[แก้]

อาณาจักรของมนุษย์
ผนวกด้วยดินแดนต่อไปนี้
อาณาจักรคนแคระ
อาณาจักรเอลฟ์