อัตราส่วนทางการเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตราส่วนทางการเงิน (financial ratio) เป็นการนำตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินมาหาอัตราส่วนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอื่น หรือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีต ช่วยให้ผู้วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยงของกิจการได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงิน[แก้]

อัตราส่วนสภาพคล่อง[แก้]

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์[แก้]

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร[แก้]

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]