อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio หรือ Acid test) คือ อัตราส่วนที่ปรับปรุงมาจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ซึ่งในการคำนวณจะไม่นำสินค้าคงเหลือมาคิดรวมกับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า และ สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด เนื่องจากสินค้าคงเหลือสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ช้ากว่า และอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วบอกถึงสภาพคล่องของกิจการได้ดีกว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน

สูตรการคำนวณ[แก้]

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = (สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้า) / หนี้สินหมุนเวียน

ดูเพิ่ม[แก้]