อัตราส่วนเงินสด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

อัตราส่วนเงินสด (Cash ratio) คือ อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการที่ตั้งอยู่บนหลักความระมัดระวังที่สุด โดยจะนำสินทรัพย์หมุนเวียนที่เป็นเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน หากอัตราส่วนนี้สูงหมายถึงกิจการมีสภาพคล่องสูง แต่หากสูงมากอาจหมายถึงกิจการถือเงินสดไว้มากเกินไปทำให้ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ลดลง จึงควรดูอัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ควบคู่กันด้วย

สูตรการคำนวณ[แก้]

อัตราส่วนเงินสด = (เงินสด + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด) / หนี้สินหมุนเวียน

ดูเพิ่ม[แก้]