อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = กำไรจากการดำเนินงาน / ดอกเบี้ยจ่าย

เป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบว่า กิจการมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยจ่าย ถ้าอัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ยสูง แสดงว่ากิจการมีกำไรจากการดำเนินงานในปีนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยจ่ายแล้วมาก กิจการย่อมมีความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยดีด้วย