ตำบลตาลเนิ้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลตาลเนิ้ง
คำขวัญ: 
บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม
อักษรไทยตำบลตาลเนิ้ง
อักษรโรมันTambon Tan Noeng
จังหวัดสกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน
พื้นที่
 • ทั้งหมด37 ตร.กม. (14 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด4,944 คน
 • ความหนาแน่น133.62 คน/ตร.กม. (346.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์47240
รหัสภูมิศาสตร์471217
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
ตรา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง ตั้งอยู่ใน Thailand Sakon Nakhon
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งในจังหวัดสกลนคร
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°21′56″N 103°37′32″E / 17.365490°N 103.625594°E / 17.365490; 103.625594พิกัดภูมิศาสตร์: 17°21′56″N 103°37′32″E / 17.365490°N 103.625594°E / 17.365490; 103.625594
รหัส อปท.06471214
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 4 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240
โทรศัพท์0 4209 0203
โทรสาร0 4209 0204
เว็บไซต์www.talneng2.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตาลเนิ้ง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำนา[1]

ประวัติ[แก้]

ตำบลตาลเนิ้งก่อตั้งเมื่อใดไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่มีหลักฐานเพียงว่าตำบลนี้มีมาก่อนปี พ.ศ. 2501 เนื่องจากทางราชการได้แบ่งแยกพื้นที่บางส่วนของตำบลตาลเนิ้งออกมาตั้งเป็น "ตำบลตาลเนิ้งใหม่" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2501[2] และต่อมาทางราชการได้แบ่งพื้นที่ในตำบลตาลเนิ้ง (เดิม) ออกไปอยู่ในการปกครองของตำบลตาลเนิ้งใหม่กับตำบลพันนา พร้อมประกาศยุบตำบลตาลเนิ้ง (เดิม) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา[3] แล้วเปลี่ยนชื่อตำบลตาลเนิ้งใหม่เป็น "ตำบลตาลเนิ้ง"

ต่อมาพื้นที่ตำบลตาลเนิ้ง (ใหม่) มีพื้นที่กว้างขวางยากต่อการปกครอง จึงได้แบ่งแยกทางด้านทิศตะวันตกออกมาตั้งตำบลใหม่ ชื่อ ตำบลตาลเนิ้งใหม่ (ครั้งที่ 2)[4]จำนวน 8 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 มีประกาศจัดตั้ง "สภาตำบลตาลเนิ้ง" ในพื้นที่ตำบลตาลเนิ้ง (ใหม่ครั้งที่ 1)[5]

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 มีประกาศจัดตั้ง "สภาตำบลตาลเนิ้งใหม่" ในพื้นที่ตำบลตาลเนิ้งใหม่ (ครั้งที่ 2)[6] จนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ตาลโกน" ตามชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ 1 และสภาตำบลตาลเนิ้ง (ใหม่ครั้งที่ 1) ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง[7] มาจนปัจจุบัน

อาณาเขต[แก้]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ปัจจุบันตำบลตาลเนิ้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่[8]

 • หมู่ที่ 1 บ้านตาลเนิ้ง
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองหลักช้าง
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาเตียง
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองหวาย
 • หมู่ที่ 5 บ้านดงมีชัย
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองผือ
 • หมู่ที่ 7 บ้านดงสวรรค์
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนตูม
 • หมู่ที่ 9 บ้านตาลเนิ้ง

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเนิ้ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเตียง 
 • โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
 • โรงเรียนบ้านนาเตียง
 • โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง
 • โรงเรียนบ้านหนองหวาย
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. ไทยตำบลดอตคอม. "ข้อมูลตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/471217 2548-2558. สืบค้น 14 พฤศจิกายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2502.PDF ราชกิจจานุเบกษา 76 (7 พิเศษ):1. 12 มกราคม 2502
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2503.PDF ราชกิจจานุเบกษา 77 (19):804. 15 มีนาคม 2503
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในอำเภอสว่างแดนดิน...2513.PDF ราชกิจจานุเบกษา 87 (88):2657. 22 กันยายน 2513
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):53. 24 สิงหาคม 2516
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 91 (87):36. 22 พฤษภาคม 2517
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):167. 30 มกราคม 2539
 8. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลตาลเนิ้ง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://sakonnakhon.kapook.com/%8%87(ม.ป.ป.). สืบค้น 5 กันยายน 2560.