ข้ามไปเนื้อหา

หอศีลจุ่มเนโอเนียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หอศีลจุ่มเนโอเนียน
Early Christian Monuments of Ravenna *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
หอศีลจุ่มเนโอเนียน
(ส่วนหนึ่งของ
ราเวนนาและคริสต์ศาสนสถานของคริสเตียนยุคแรก)
ประเทศราเวนนาในแคว้นพีดมอนต์
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณาi, ii, iii,iv
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2539 (คณะกรรมการสมัยที่ 20)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

หอศีลจุ่มเนโอเนียน (อังกฤษ: Baptistry of Neon) เป็นหนึ่งในคริสต์ศาสนสถานของโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเมืองราเวนนาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1996[1] เมืองราเวนนาตั้งอยู่ในแคว้นพีดมอนต์ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

หอศีลจุ่มเนโอเนียนเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าที่สุดแห่งหนึ่งในราเวนนาที่ก่อสร้างบนที่เดิมที่เป็นโรงอาบน้ำโรมัน (Roman bath) บางครั้งก็เรียกว่า “หอศีลจุ่มออร์โธด็อกซ์ ” เพื่่อไม่ให้สับสนกับหอศีลจุ่มอาริอันที่สร้างโดยพระเจ้าธีโอดอริคมหาราชห้าสิบปีต่อมา

หอศีลจุ่มแปดเหลี่ยมสร้างโดยสังฆราชเออร์ซัสในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 4 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ให้เป็นส่วนหนึ่งของบาซิลิกาใหญ่ที่ถูกทำลายไปในปี ค.ศ. 1734 หอสร้างเสร็จโดยบาทหลวงเนออนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 5 เมื่อมีการเริ่มตกแต่งด้วยโมเสก ฐานเดิมของสิ่งก่อสร้างต่ำกว่าปัจจุบัน 3 เมตรซึ่งไม่สามารถทำให้เห็นลักษณะทรงของสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ การสร้างเป็นแปดเหลี่่ยมตรงกับลักษณะของการก่อสร้างหอศีลจุ่มโดยทั่วไปในสมัยการก่อสร้างสถาปัตยกรรมคริสเตียนตอนต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเวลาเจ็ดวันบวกอีกวันหนึ่งที่เป็นวันคืนชีพและวันแห่งชีวิตอันเป็นอมตะ

เพดานโมเสกเป็นภาพนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ทำพิธีล้างบาปให้พระเยซู (มีหนวด) ที่ยืนอยู่ในน้ำที่สูงถึงเอวในแม่น้ำจอร์แดน อีกด้านหนึ่งเป็นเทพเจ้านอกศาสนาแห่งแม่น้ำผู้ถือใบหญ้าในมือหนึ่งและเสื้อผ้าอีกมือหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำจอร์แดน รอบภาพหรือรอบเพดานเป็นอัครสาวกสิบสององค์

โมเสกบนเพดาน

องค์การอนุสาวรีย์และสถานโบราณนานาชาติ (ICOMOS) กล่าวว่าหอศีลจุ่มเนโอเนียนเป็น “สิ่งก่อสร้างที่สมบูรณ์และอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดที่ยังเหลือให้เห็นเป็นตัวอย่างของหอศีลจุ่มของคริสเตียนตอนต้นที่ยังรักษาความงดงามของรูปทรงของมนุษย์ในศิลปะที่มีอิทธิพลมาจากกรีกและโรมัน”

อ้างอิง

[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ แห่งหอศีลจุ่มเนโอเนียน