หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 18 มกราคม พ.ศ. 2440
สิ้นชีพิตักษัย 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (70 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดา หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
พระสวามี หม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม (2464–2476)
หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล (2476–2492)[1]
พระบุตร หม่อมราชวงศ์นภาจรี ทองแถม
หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ ประสูติเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2440 เป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระขนิษฐาและพระอนุชา ร่วมพระมารดา 10 พระองค์ คือ

 1. หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
 2. หม่อมเจ้าหญิงสุรีย์ประภา รพีพัฒน์ (กฤดากร)
 3. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
 4. หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาส รพีพัฒน์ (กิติยากร)
 5. หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
 6. หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
 7. หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
 8. หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
 9. หม่อมเจ้าหญิงดวงทิพโชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ (อาภากร)
 10. หม่อมเจ้าหญิงทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ (จักรพันธุ์)

และพระขนิษฐาต่างพระมารดา คือ

 1. หม่อมเจ้าหญิงคันธรสรังษี รพีพัฒน์ (แสงมณี) (ประสูติแต่ หม่อมแดง) สมรสกับ นายอุทัย แสงมณี
 2. หม่อมเจ้าหญิงรำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์ (สนิทวงศ์) (ประสูติแต่ หม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช) สมรสกับ หม่อมหลวงซ้ง สนิทวงศ์

เสกสมรส[แก้]

ใน พ.ศ. 2464 ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจและทรงหย่าขาดในเวลาต่อมา ทรงมีธิดา คือ หม่อมราชวงศ์นภาจรี ทองแถม (สมรสกับ เด็ดดวง บุนนาค และสมใจ สิริสิงห) มีบุตรและธิดา คือ นายนภดล บุนนาค นางสาวดัชนี บุนนาค (วิไลวัลย์) นางสาวสุทธาจรี สิริสิงห (ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) นายนภาจร สิริสิงห และ นางสาวนันทินี สิริสิงห (Htun)

ใน พ.ศ. 2476 ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา กับหม่อมเอม) ทรงมีธิดา คือ หม่อมราชวงศ์ปรียา โสณกุล

หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ ทรงสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510

อ้างอิง[แก้]

 1. พิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น. อัตตชีวประวัติ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556, หน้า 283