หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร
หม่อมเจ้า ชั้น 5
สวามีหม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร
ราชสกุลกิติยากร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พระมารดาหม่อมละเมียด กิติยากร ณ อยุธยา
ประสูติ6 ธันวาคม พ.ศ. 2466
สิ้นชีพิตักษัย25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (88 ปี)
พระราชทานเพลิง3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ศาสนาพุทธ

หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร (6 ธันวาคม พ.ศ. 2466 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประสูติแต่หม่อมละเมียด กิติยากร ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงองุ่น[1] เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประสูติแต่หม่อมละเมียด กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปลี่ยนประยูร) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2466 เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2] และเป็นพระปิตุจฉา (อาหญิง) องค์เล็กในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เสกสมรส[แก้]

หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร เชษฐาต่างมารดา มีโอรสหนึ่งคน คือ หม่อมราชวงศ์วงศ์ดนัย กิติยากร

สิ้นชีพิตักษัย[แก้]

หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร สิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคมะเร็งที่อันตะคุณ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สิริชันษา 88 ปี 170 วัน นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลกิติยากร การนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบประกอบศพ ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน กำหนด 7 คืน ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จแทนพระองค์ไปในการสวดพระอภิธรรมศพ มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

อ้างอิง[แก้]

  1. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ไกรสิงห์ วุฒิชัย ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2519. [ม.ป.ท.]: มงคลการพิมพ์; 2519.
  2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467