หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล

หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล อดีตรองประธานศาลฎีกา

การศึกษา[แก้]

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีและเหรียญเงิน) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตร U.S. LEGAL SYSTEM PROGRAM, Georgetown University, Washington D.C., U.S.A.
 • ปริญญาโท (MASTER OF LAWS), Tulane University of Louisiana, U.S.A.
 • ปริญญาโท (MASTER OF COMPARATIVE LAW), The George Washington University, Washington D.C., U.S.A.

การทำงาน[แก้]

 • ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2552 รองประธานศาลฎีกา,กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.), ประธานอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2550 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2547 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • พ.ศ. 2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5
 • พ.ศ. 2542 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
 • พ.ศ. 2539 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
 • พ.ศ. 2537 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • พ.ศ. 2536 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
 • พ.ศ. 2535 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
 • พ.ศ. 2533 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • พ.ศ. 2532 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่
 • พ.ศ. 2526 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ. 2521 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดระนอง
 • พ.ศ. 2520 ผู้พิพากษาประจำกระทรวงช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ผู้ช่วยผู้พิพากษา (รุ่นที่ 17)

ประสบการณ์ / รางวัลที่สำคัญอื่นๆ[แก้]

 • เคยดำรงตำแหน่งเป็นองค์คณะในศาลฎีกาแผนกคดีปกครอง แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แผนกคดีเลือกตั้ง และแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและเผยแพร่ชื่อเสียงหรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรอบ ๗๗ ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

อ้างอิง[แก้]