หมอกสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ The Fog of War

หมอกสงคราม (เยอรมัน: Nebel des Krieges, อังกฤษ: fog of war) หมายถึงความสับสน ความไม่แน่นอน และความคลุมเครือของสถานการณ์ในปฏิบัติการทางทหาร

จุดกำเนิด[แก้]

คำว่าหมอกสงครามถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยนักการทหารชาวเยอรมันปรัสเซียนามว่า พลตรีคาร์ล ฟอน เคลาส์วิทซ์ ซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือ "ว่าด้วยสงคราม" ไว้ว่า "ความไม่แน่ใจอย่างยิ่งในข้อมูลข่าวสารในยามสงครามนั้นเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ เพราะทุกการตัดสินใจนั้น ต้องอยู่ในขอบเขตที่แน่นอน แผนจะต้องมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก เฉกเช่นเดียวกับสายหมอกหรือแสงจันทร์ ซึ่งทำให้วัตถุต่าง ๆ มีขนาดเกินความเป็นจริง และปรากฏออกมาให้เห็นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ"[1]

การจัดระดับ[แก้]

ยุทธศาสตร์หลัก[แก้]

เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ทางการเมือง ความสามารถและการส่งกำลังบำรุงทางทหารของคู่สงคราม โดยแหล่งข้อมูลรวมไปถึงการสืบราชการทางการทูต การสืบราชการลับ ตัวอย่างทางยุทธศาสตร์ และข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งเปิด คู่สงครามจำเป็นต้องเข้าใจต่อเจตนาและการเคลื่อนไหวทางการเมือง ผลที่ได้จากข้อมูลในระดับนี้อาจจะรวมไปถึงปฏิบัติการทางทหารด้วย แต่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมากกว่า

ยุทธศาสตร์ทางทหาร[แก้]

ความไม่แน่นอนในทางทหารแล้วมีความหมายถึง โครงสร้าง ความแข็งแกร่ง ความสามารถและเจตนาของฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้าม ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจนำไปหสู่ความล้มเหลว ข้อบกพร่องหรืออาจเป็นการเพิ่มปัญหาโดยบังเอิญ ทำให้มีการมองสมรรถภาพของฝ่ายตนในแง่ดี ความไม่แน่นอนของฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นข่าวกรองที่ผิดพลาด แหล่งข้อมูลถูกปกปิดหรือถูกทำลวงไว้ นอกเหนือจากนี้ กฎของเมอร์ฟียังมีส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนในระยะยาว ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ

การปฏิบัติการ[แก้]

ในขอบเขตของการปฏิบัติการ ผู้บัญชาการจะรับเอาคำสั่งที่ได้รับมาจากในระดับยุทธศาสตร์ทางทหาร ความไม่แน่นอนนั้นรวมไปถึงความสามารถของฝ่ายตรงข้าม และเจตนาของฝ่ายตรงข้าม แต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในการสั่งการของฝ่ายตนด้วย ผู้บัญชาการไม่ได้มองเห็นภาพรวมทางยุทธศาสตร์ทั้งหมด ผู้บัญชาการควรจะหยั่งความสับสนนี้ด้วยการสำรวจ การลาดตระเวนและสรุปเป็นภาพรวมทางยุทธศาสตร์ทั้งหมด

ยุทธวิธี[แก้]

ความไม่แน่นอนอาจส่งผลหลายประการในระดับยุทธวิธี อย่างเช่น เจตนาของฝ่ายตรงข้าม รวมไปถึงตัวแปรหลายอย่างที่ขึ้นอยู่กับการรบ ซึ่งเป็นผลให้ผู้บัญชาการขาดภาพรวมของสิ่งแวดล้อมทางยุทธวิธี สถานภาพการส่งกำลังบำรุงของกองกำลังฝ่ายตนเอง

การขาดภาพรวมของสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธวิธีนี้ อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายประการประกอบกันก็ได้ อย่างเช่น

  • การสำรวจ/ลาดตระเวนที่บกพร่อง
  • ข่าวกรองที่ผิดพลาด ไม่แน่นอน
  • การสื่อสารที่ผิดพลาด

การตัดสินใจในระดับยุทธวิธีนี้จะสำคัญกว่าในระดับอื่น ๆ รวมไปถึงการที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาจจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการตั้งสมมุติฐาน และได้มีการตัดสินใจซึ่งตั้งอยู่บนข้อสมมุติฐานเหล่านั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. Clausewitz, Carl von. On War. Book 2, Chapter 2, Paragraph 24.