หนี้อุปกรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หนี้อุปกรณ์ (อังกฤษ: accessory obligation) เป็นศัพท์กฎหมาย หมายความถึง หนี้ที่พ่วงติดอยู่กับหนี้อีกรายหนึ่งในลักษณะที่หนี้รายแรกมีบ่อเกิดมาจากหนี้รายหลัง โดยหนี้รายหลังนี้เรียก "หนี้ประธาน" (อังกฤษ: principal obligation)

เช่น ในสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อมีหนี้ต้องชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อ และผู้ขายมีหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่ผู้ขายเห็นว่าผู้ซื้ออาจไม่ชำระหนี้ได้ จึงเรียกให้ผู้ซื้อส่งมอบรถจักรยานยนต์ไว้คันหนึ่งเพื่อเป็นประกันว่าผู้ซื้อจะชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อจนเรียบร้อย จึงมารับเอาจักรยานยนต์คืนไปได้ เป็นการที่ผู้ขายเรียกให้ผู้ซื้อนำรถจักรยานยนต์มาจำนำไว้ ดังนี้ หนี้ตามสัญญาซื้อขายเรียก "หนี้ประธาน" และหนี้ตามสัญญาจำนำ เรียก "หนี้อุปกรณ์"

ว่ากันตามภาษาทั่วไปแล้ว คำว่า "ประธาน" หมายความว่า หลัก และ "อุปกรณ์" หมายความว่า รอง

อ้างอิง[แก้]