ข้ามไปเนื้อหา

ขายฝาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขายฝาก (อังกฤษ: repurchase, redemption หรือ sale with right of redemption) เป็นชื่อสัญญาซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นตกแก่ผู้ซื้อเช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายทั่วไป แต่มีข้อตกลงกันว่า สามารถไถ่ (repurchase, redeem หรือ buy back) ทรัพย์สินนั้นคืนไปได้ ภายในเวลาที่สัญญากันหรือตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่ไถ่โดยสิ้นเชิง ทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องโดยบริบูรณ์