สุลต่านอัลดุล คาฮาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุลต่านอัลดุล คาฮาร์

สุลต่านอัลดุล คาฮาร์
สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ครองราชย์พ.ศ. 2067-พ.ศ. 2076 รวม 9 ปี
รัชกาลก่อนหน้าสุลต่านโบลเกียห์
รัชกาลถัดไปสุลต่านไซฟุล ไรจัล
ประสูติไม่ทราบ ประเทศบรูไน
สวรรคตพ.ศ. 2121 ประเทศบรูไน
สุลต่านอัลดุล คาฮาร์
ราชวงศ์โบลเกียห์
พระราชบิดาสุลต่านโบลเกียห์

สุลต่านอัลดุล คาฮาร์ เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านโบลเกียห์ พระราชสมภพที่ประเทศบรูไน ทรงขึ้นครองราชย์เป็น สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม เมื่อ พ.ศ. 2067 ต่อจาก สุลต่านโบลเกียห์ พระราชบิดาพระองค์ ทรงสละราชสมบัติให้ สุลต่านไซฟุล ไรจัล พระราชโอรสพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2076 ครองราชย์ได้ 9 ปี สุลต่านอัลดุล คาฮาร์ สวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2121


ก่อนหน้า สุลต่านอัลดุล คาฮาร์ ถัดไป
สุลต่านโบลเกียห์
สุลต่านบรูไน
(พ.ศ. 2067-พ.ศ. 2076)
สุลต่านไซฟุล ไรจัล