สวนสัตว์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์ (อังกฤษ: Zoo, Zoological park) คือ สถานที่จัดแสดงสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และอำนวยบริการแก่ประชาชน รวมทั้งสองเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆ ไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยมีหน้าที่สำคัญคือ 1. การอนุรักษ์ 2. การวิจัย 3. การให้การศึกษา 4. การเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ผู้เที่ยวชมเข้ามาเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์น้ำ โดยเน้นให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ตามถิ่นกำเนิด (Zoogeographic Theme), ตามสภาพแวดล้อมของ กลุ่มสัตว์ (Ecological Theme), ตามพฤติกรรม (Behavioral Theme) [1] [2] [3]

พัฒนาการของสวนสัตว์[แก้]

ในอดีตสวนสัตว์จะเป็นส่วนหนึ่งของสวนของคหบดีหรือคนชั้นสูง ในการสะสมหรือรวบรวมสัตว์ที่หายากเพื่ออวดโชว์กันในแวดวงสังคมชั้นสูง ในยุโรปสวนสัตว์มักเป็นส่วนหนึ่งของพระราชอุทยานและตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เช่น พระราชวังเชินบรุนน์ ในออสเตรีย เดิมสวนสัตว์ในยุคแรกๆนี้ เป็นเพียงกรงหรือคอกกักขังสัตว์ ต่อมามีการรวมเข้ากับสวนหรืออุทยาน มีการปลูกต้นไม้ น้ำพุประดับตกแต่ง

จนปัจจุบันในหลายๆประเทศ ได้ปรับปรุงสวนสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับสัตว์มากขึ้น ได้แก่ การสร้างคูน้ำ หรือรั้วที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และเปิดให้ดูเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เช่นเดียวกับ พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพัฒนาจนเป็นธุรกิจของสวนสัตว์ ในภาคเอกชนอาจจัดสร้างสวนสัตว์ที่มีการผสมผสานสวนสนุกหรือสวนที่มีการจัดแสดงอื่นๆเข้าด้วยกัน หรือแบ่งเป็นประเภทย่อยๆของสวนสัตว์ออกไป เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์กลางคืน สวนนก เป็นต้น

สวนสัตว์ในประเทศไทย มีหน่วยงานราชการ ชื่อ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ดูแล โดยมีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น

สวนสัตว์ในประเทศไทย[แก้]

สวนสัตว์เปิดกิจการอยู่[แก้]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

ปทุมธานี[แก้]

กาญจนบุรี[แก้]

ขอนแก่น[แก้]

 • สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)[7]

จันทบุรี[แก้]

ชลบุรี[แก้]

เชียงใหม่[แก้]

นครปฐม[แก้]

นครราชสีมา[แก้]

ภูเก็ต[แก้]

 • สวนสัตว์คอกช้างกะตะซาฟารี
 • ภูเก็ตอะควาเรียม

ราชบุรี[แก้]

 • นิวแลนด์ สวนผึ้ง [8]
 • เวเนโต้ สวนผึ้ง [9]
 • สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

ลพบุรี[แก้]

ศรีสะเกษ[แก้]

 • สวนสัตว์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

สงขลา[แก้]

สมุทรปราการ[แก้]

สมุทรสงคราม[แก้]

สระแก้ว[แก้]

 • Nava Farm Village นาวาฟาร์มวิลเลจ เขาฉกรรจ์

สุพรรณบุรี[แก้]

อุบลราชธานี[แก้]

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี

นครศรีธรรมราช[แก้]

 • สวนสัตว์เปิดท่าลาด เทศบาลนครศรีธรรมราช

ตรัง[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ระยอง[แก้]

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

สวนสัตว์ในอดีต[แก้]

สวนสัตว์ในประเทศต่างๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [1]บทความภูมิทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
 2. [2]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนสัตว พ.ศ. 2497
 3. [3]พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 4. https://th-th.facebook.com/peuanderatchan/
 5. https://th.readme.me/p/16129
 6. ไลฟ์สไตล์ส่อง "สวนสัตว์ใหม่" (คลองหก) มูลค่า 10,974 ล้านบาท น่าสนใจตรงไหนบ้าง?
 7. http://www.khonkaen.zoothailand.org/index.php
 8. https://th-th.facebook.com/Newland-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-196870253719407/
 9. https://www.facebook.com/VenetoSuanphueng
 10. lovethailand.org

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]