สมาร์ตโฟน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมาร์ตโฟน
ไอบีเอ็มไซมอน สมาร์ตโฟนเครื่องแรกของโลก

สมาร์ตโฟน[1] หรือ สมาร์ทโฟน[2] (อังกฤษ: smartphone, smart phone) เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไป[3] สมาร์ตโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทำงานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่สามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เอง[4] สมาร์ตโฟนสามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ตัวเอง โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการ[5]

บทความสมาร์ทโฟน ได้รายงานการเจริญเติบโตและพัฒนาของสมาร์ทโฟนผ่านวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารนั้นมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วแตกต่างจากในอดีตที่มนุษย์เรานั้นใช้การสื่อสารกันด้วย ภาษากาย การตีเกราะ เคาะไม้ การส่งเสียงต่อเป็นทอดๆและการส่งสัญญาณควันไฟ ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักวิธีการเขียนหนังสือ ก็มีการคิดวิธีการสื่อสารกันแบบใหม่ โดยการฝากข้อความไปกับ นกพิราบ หรือ การส่งข้อความไปกับม้าเร็ว ต่อมา เมื่อมีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ก็เกิดการปฏิวัติการสื่อสารขึ้น โดยที่มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปหากัน ไม่ต้องตีเกราะเคาะไม้ ไม่ต้องส่งสัญญาณควันไฟ ไม่ต้องใช้ม้าเร็วและไม่ต้องใช้นกพิราบ เมื่อมีการผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นและการสื่อสารระยะไกลนั้น ได้มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น โดยการส่งสัญญาณไปตามสาย ด้วยการส่งการสื่อสารกันด้วยโทรเลขและ ต่อมาก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์บ้านที่สามารถพูดคุยกันได้และพัฒนาเรื่อยมาเป็นการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายโทรศัพท์นั้นถือเป็น เครื่องมือติดต่อสื่อสารปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างมาก สำหรับบางคนโทรศัพท์นับเป็นปัจจัยที่สำคัญของชีวิต ลำดับที่ 5 เลยก็ว่าได้ แต่สำหรับใน   ยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างมาก จึงมีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือที่สามารถพกพาสะดวกสบายแล้วนั้น ยังมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยเหมาะกับ ยุคปัจจุบันที่วิวัฒนาการมือถือใหม่จากมือถือที่พกพาได้เป็นสมาร์ทโฟนหรือเรียกอีกอย่างว่า "โทรศัพท์สมาร์ทโฟน" ด้วยการเพิ่มฟังก์ชัน การทำงานคล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปแต่เพิ่มประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นโดยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นไม่เพียงแต่ใช้โทรเข้าโทรออกได้ แต่สามารถถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอนอกจากนี้ยังพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีสายเชื่อมโยงซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุคปัจจุบันสามารถเรียกว่าเป็นยุคการสื่อสารแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้งาน Social network ที่หลากหลายในส่วนนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน สามารถรองรับและครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้งานบน Social network ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานบน Google, YouTube, Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Social cam, Instagramฯลฯ นอกเหนือจากการโทรศัพท์การใช้งานโปรแกรม หรือ Applications เหล่านี้ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนล้วนแล้วแต่ตอบสนองการทำงาน Applications เหล่านี้ และเมื่อผู้บริโภคมีความต้องการใช้ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นจึงมีหลายบริษัทที่ต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดกับสินค้าชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่ายโทรศัพท์ บริษัทจำหน่ายซิมหรือผู้ที่ให้สัญญาณในการโทรและสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายแบบเดียวกันนอกจากนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยังเข้ามามีบทบาทกับสังคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายจากการใช้ฟังก์ชันที่มีในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและ Applications ต่าง ๆที่แพร่หลายในบุคคลทุกระดับชั้นของสังคม 

ระบบปฏิบัติการสมาร์ตโฟน[แก้]

สัดส่วนตลาดสมาร์ตโฟนในปี 2553 แบ่งตามระบบปฏิบัติการ[6]

รายชื่อระบบปฏิบัติการของสมาร์ตโฟนที่เป็นนิยม ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. 'สมาร์ต' ตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน และ คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
  2. คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
  3. Andrew Nusca (20 August 2009). "Smartphone vs. feature phone arms race heats up; which did you buy?". ZDNet. 
  4. "Feature Phone". Phone Scoop. สืบค้นเมื่อ 9 May 2010. 
  5. "Smartphone definition from PC Magazine Encyclopedia". PC Magazine. สืบค้นเมื่อ 13 May 2010. 
  6. Gartner Says Worldwide Mobile Device Sales Grew 13.8 Percent in Second Quarter of 2010, But Competition Drove Prices Down

บทความ สณัฐพัชร์ บุญผ่อง (2558)