ข้ามไปเนื้อหา

วิศวกรรมระบบอุปกรณ์และการควบคุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมระบบอุปกรณ์และการควบคุม อาจแบ่งแยกย่อยได้ 2 สาขาวิชา คือ

  1. วิศวกรรมการวัดคุม(อังกฤษ: instrumentation engineering) ซึ่งวิศวกรรมการวัดคุม เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะเน้นเนื้อหาในด้านการวัดและควบคุมกระบวนการทางการผลิตเช่น อุณหภูมิ ระดับ ความดัน อัตราการไหล สายงานของวิศวกรด้านนี้จะมีอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เช่น โรงแยกก๊าซ ระบบการกลั่นน้ำมัน ยังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในประเทศไทยได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกแต่อาจจะไม่ได้แนกเป็นภาควิชาที่ชัดเจน เช่นในกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานี้เป็นห้องวิจัยอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. วิศวกรรมระบบควบคุม(อังกฤษ: control engineering) จะเน้นในเรื่องของการควบคุมแบบเป็นขั้นตอน การจัดสร้างระบบควบคุมขึ้นมาจากการวิเคราะห์คำนวณอย่างถูกต้อง สายงานของวิศวกรระบบควบคุมนี้จะอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหลาย ที่มีการใช้ระบบที่มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้นสาชานี้ยังเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกแต่อาจจะไม่ได้แนกเป็นภาควิชาที่ชัดเจน เช่นในกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานี้เป็นห้องวิจัยอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกล

นอกจากนี้ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่รวมทั้ง 2 สาขาไว้ในสาขาเดียวคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในปัจจุบันวิศวกรทั้ง 2 สาขายังขาดแคลนอยู่มาก ซึ่งสถาบันการศึกษายังผลิตออกมาไม่เพียงพอ

ดูเพิ่ม[แก้]