วิศวกรรมทรัพยากรธรณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมทรัพยากรธรณี เป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะผลิตวิศวกรที่สอดคล้องกับสภาพแว้ดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ในด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ที่ใช้เชื่อเพลิงในการผลิตพลังงานให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ถ่านหิน และเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซื่งครอบคลุมถึงทรัพยากรแร่โลหะ แร่อุตสาหกรรม หิน รวมไปถึงทรัพยากรน้ำบาดาล

การศึกษา[แก้]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี ได้จัดให้มีกลุ่มวิชาเพิ่มเติมจากสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่เดิม รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 กลุ่มวิชาหลัก